Místní předložky IN, ON, AT (test) 1

Vydáno dne 08.06.2006

Test používání místních předložek IN, ON, AT. 1. There were no leaves ________ the tree.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 2. We are going to spend the weekend ________ the mountains.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 3. He was standing ________ the balcony.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 4. There weren't many free seats ________ the cinema.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 5. There was a small house ________ the hill.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 6. They have three horses ________ the farm.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 7. I saw her ________ the party.

  1. at
  2. by
  3. in
  4. on
 8. There weren't many people ________ the plane.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 9. He was standing ________ the corner of the room.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 10. The city lies ________ the river Mississippi.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) b, 3) c, 4) b, 5) c, 6) c, 7) a, 8) c, 9) b, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: