Osobní a přivlastňovací zájmena

Vydáno dne 09.06.2006

Test používání osobních a přivlastňovacích zájmen: kdy použít I / me / my / mine apod. 1. Peter doesn't know where ________ live.

  1. I
  2. me
  3. mine
  4. my
 2. Susan loves ________ very much.

  1. he
  2. he's
  3. him
  4. his
 3. Where is ________ bag?

  1. I
  2. me
  3. mine
  4. my
 4. I saw ________ at the cinema.

  1. their
  2. theirs
  3. them
  4. they
 5. This book isn't Scott's, it is ________!

  1. I
  2. me
  3. mine
  4. my
 6. The film was great, but I don't know ________ name.

  1. his
  2. it
  3. it's
  4. its
 7. ________ daughter is very pretty.

  1. Their
  2. Theirs
  3. Them
  4. They
 8. Come with ________!

  1. our
  2. ours
  3. us
  4. we
 9. He had a new CD, but it wasn't ________.

  1. he
  2. he's
  3. him
  4. his
 10. It's a beautiful dog! Is it ________?

  1. you
  2. you're
  3. your
  4. yours
Tento test je součástí výukového programu www.EnglishMe.cz, který nabízí 5 800 testových otázek a mnoho dalších výhod. Více informací o tomto produktu naleznete na adrese www.englishme.cz.
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) d, 4) c, 5) c, 6) d, 7) a, 8) c, 9) d, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: