Osobní a přivlastňovací zájmena

Vydáno dne 09.06.2006

Test používání osobních a přivlastňovacích zájmen: kdy použít I / me / my / mine apod. 1. Peter doesn't know where ________ live.

  1. I
  2. me
  3. mine
  4. my
 2. Susan loves ________ very much.

  1. he
  2. he's
  3. him
  4. his
 3. Where is ________ bag?

  1. I
  2. me
  3. mine
  4. my
 4. I saw ________ at the cinema.

  1. their
  2. theirs
  3. them
  4. they
 5. This book isn't Scott's, it is ________!

  1. I
  2. me
  3. mine
  4. my
 6. The film was great, but I don't know ________ name.

  1. his
  2. it
  3. it's
  4. its
 7. ________ daughter is very pretty.

  1. Their
  2. Theirs
  3. Them
  4. They
 8. Come with ________!

  1. our
  2. ours
  3. us
  4. we
 9. He had a new CD, but it wasn't ________.

  1. he
  2. he's
  3. him
  4. his
 10. It's a beautiful dog! Is it ________?

  1. you
  2. you're
  3. your
  4. yours
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) d, 4) c, 5) c, 6) d, 7) a, 8) c, 9) d, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: