Úrovně znalosti angličtiny

Vydáno dne 09.06.2006

Jaké jsou úrovně znalosti angličtiny, co znamenají pojmy starter, elementary, intermediate atd., evropský referenční rámec pro jazyky, jak určit svoji úroveň.Úrovně znalosti angličtiny

Umět určit, na jaké úrovni znalosti angličtiny se nalézáte, je poměrně důležité. Tento údaj se např. uvádí v životopise, vyplňuje se do různých formulářů a dotazníků. Navíc je dobré mít svoji úroveň pokročilosti na mysli při výběru vhodných studijních materiálů, učebnic, slovníků apod. I většina článků a testů na našem webu nese označení úrovně, pro kterou byla primárně napsána.

Lidé běžně pro tyto účely používají dost omezený slovník: začátečník / pokročilý. Rozdělení na dvě úrovně však zajisté nestačí. Všeobecně se ve světě cizojazyčného vzdělávání používají dva typy klasifikace: na jedné straně je již léta používaná tradiční britská klasifikace a na druhé je poměrně nová klasifikace dle společného evropského rámce pro jazyky (Common European Framework).

Tradiční britská klasifikace

Tento způsob určování úrovně znalosti jazyka používají stále ještě všechna britská nakladatelství (především Oxford, Cambridge, Macmillan Heinemann, Longman). Tento typ označení naleznete na většině studijních materiálů pro studenty angličtiny (včetně našeho webu). Tato klasifikace rozlišuje následující úrovně:

Každá z těchto úrovní odpovídá zhruba jednomu roku běžného studia angličtiny. Detailní vysvětlení každé z těchto úrovní naleznete níže.

Společný evropský rámec

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages) byl vyvinut v letech 1998–2000 ve snaze sjednotit systém vzdělávání a testování znalosti cizích jazyků v Evropě. Ten rozděluje studenty do tří základních úrovní, A (začátečník), B (nezávislý), C (způsobilý), z nichž každá úroveň je dále rozdělena na dvě části: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Definice úrovní

Nyní si uvedeme stručný popis jednotlivých úrovní dle tradiční britské klasifikace. V závorkách jsou uvedeny úrovně podle společného evropského rámce, které dané úrovni nejvíce odpovídají. Jisté odchylky mezi těmito dvěma způsoby označení jsou možné.

Starter / Beginner

úplný začátečník

Elementary (A 1)

pokročilý začátečník / falešný začátečník

Pre-Intermediate (A 2)

mírně pokročilý

Intermediate (B 1)

středně pokročilý

Upper-Intermediate (B 2)

vyšší

Advanced (C 1)

pokročilý

Proficient (C 2)

jazykově způsobilý

Jak svoji úroveň určit

Podle výše uvedených definic si lze celkem snadno svoji úroveň najít. Bude to však velice subjektivní. Objektivní posouzení vaší úrovně je dobré nechat na odborníkovi. Existuje samozřejmě velké množství testů které vám vaši úroveň zjistí, ale ty nejsou příliš spolehlivé. Některé používají jako jediné kritérium gramatiku, jiné jsou komplexnější a obsahují test gramatiky, slovní zásoby, poslechu a čtení s porozuměním apod. To však nemůže ke správnému určení úrovně stačit. Žádný test nemůže zhodnotit kvalitu vašeho mluveného a psaného projevu a tyto dva prvky jsou pro určení úrovně zásadní.

Přepis bublinkové nápovědy: