Slovní spojení: počasí (Weather collocations)

Vydáno dne 05.07.2006

Slovní spojení týkající se počasí všeho druhu. Říká se HARD RAIN, nebo HEAVY RAIN, nebo snad STRONG RAIN? 1. The frost was so ________ that my car didn't start in the morning.

  1. hard
  2. heavy
  3. strong
  4. thick
 2. We heard a ________ of thunder in the distance.

  1. flash
  2. noise
  3. rumble
  4. voice
 3. It was impossible to see the road ahead through the ________ fog.

  1. dense
  2. hard
  3. heavy
  4. patches
 4. The sun is ________ at midday.

  1. hardest
  2. heaviest
  3. sharpest
  4. strongest
 5. We couldn't play football because of the ________ rain.

  1. big
  2. hard
  3. heavy
  4. strong
 6. There was a ________ breeze this morning.

  1. light
  2. minor
  3. small
  4. weak
 7. The ________ of fog will clear by midday.

  1. downpour
  2. gusts
  3. patches
  4. spells
 8. The rainy weather has caused ________ floods.

  1. driving
  2. patches of
  3. spells of
  4. widespread
 9. In the afternoon there will be some ________ showers, so take umbrellas with you.

  1. light
  2. slight
  3. small
  4. soft
 10. The situation is difficult because of rain and ________ winds.

  1. hard
  2. high
  3. spells of
  4. very
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) a, 4) d, 5) c, 6) a, 7) c, 8) d, 9) a, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: