Vynechávání vztažných zájmen (cvičení)

Vydáno dne 08.07.2006

Kdy lze vztažné zájmeno vynechat a kdy ne? Vyzkoušejte si tento test.Určete, zda podtržené vztažné zájmeno ve větě je možné vynechat, nebo nikoliv.


 1. The man who lives next door is very ill.

  1. lze vynechat
  2. nelze vynechat
 2. My mother, who I haven't seen for a few months, is coming next week to see us.

  1. lze vynechat
  2. nelze vynechat
 3. The textbook which I bought is excellent.

  1. lze vynechat
  2. nelze vynechat
 4. The city where we live is noisy and dirty.

  1. lze vynechat
  2. nelze vynechat
 5. Have you found the book which you were looking for?

  1. lze vynechat
  2. nelze vynechat
 6. What happened to the boy who used to go to school with us?

  1. lze vynechat
  2. nelze vynechat
 7. I bought the novel that our teacher had recommended to us.

  1. lze vynechat
  2. nelze vynechat
 8. The bicycle which I wanted to use had a puncture.

  1. lze vynechat
  2. nelze vynechat
 9. Everything that he says is a lie!

  1. lze vynechat
  2. nelze vynechat
 10. He is a person who I know very well.

  1. lze vynechat
  2. nelze vynechat
 11. This is not the place which we were told about.

  1. lze vynechat
  2. nelze vynechat
 12. My best friend, who I know very well, would never hurt anybody.

  1. lze vynechat
  2. nelze vynechat
 13. An atheist is someone who doesn't believe in God.

  1. lze vynechat
  2. nelze vynechat
 14. It is not something that people want to hear twice.

  1. lze vynechat
  2. nelze vynechat
 15. John is the person whose sister likes you.

  1. lze vynechat
  2. nelze vynechat
Správné odpovědi: 1) b, 2) b, 3) a, 4) b, 5) a, 6) b, 7) a, 8) a, 9) a, 10) a, 11) a, 12) b, 13) b, 14) a, 15) b
Přepis bublinkové nápovědy: