English Grammar in Use

Vydáno dne 12.07.2006

Recenze snad nejlepší učebnice anglické gramatiky na našem trhu.
Raymond Murphy:

English Grammar in Use

Verdikt: 95%

Obálka Grammar in Use

produkt
English Grammar in Use (third edition)
popis
učebnice gramatiky
(380 stran, barevný tisk, paperback)

vydavatelství
Cambridge University Press, 2004
cena
415,- Kč / 515,- Kč (s CD ROM)

Anglická gramatika, to je tvrdý oříšek pro nejednoho studenta. Vybrat si dobrou učebnici, která gramatické struktury umí nejen vysvětlit, ale i nabídnout dostatek materiálů na procvičení a utvrzení nového učiva, může být stejně tak obtížné. Na našem trhu je učebnic a cvičebnic anglické gramatiky velké množství, ať již od renomovaných britských vydavatelství, tak od menších a méně známých českých nakladatelství. Můžeme vybírat podle vzhledu, grafického zpracování, rozsahu, ceny, atd. Je ale mnoho lidí, kteří výběru správné učebnice moc nerozumí, a mnohdy si koupí něco, co pro ně nemá žádný přínos. Potom je vhodné obrátit se na někoho s prosbou o pomoc, požádat o radu, nechat si nějakou dobrou učebnici doporučit. Sám se s tím ve své praxi setkávám často. Když se mě někdo zeptá, jakou učebnici gramatiky bych doporučoval, často odpovím: RAYMOND MURPHY: ENGLISH GRAMMAR IN USE.

Murphyho English Grammar in Use, je podle mého názoru skutečně výborná učebnice. Své tvrzení se pokusím vysvětlit v následujících několika odstavcích. Historie zmíněného titulu je poměrně dlouhá. V současné době je na pultech nové, již třetí přepracované a rozšířené vydání.

Komu je kniha určena

Kniha je určena středně pokročilým studentům (úroveň INTERMEDIATE, nebo B1-B2 dle společného evropského rámce). I studenti jiných úrovní v ní však najdou množstí nových poznatků a zajímavostí. Knihu lze používat v rámci kurzu angličtiny, ale i bez učitele. Díky klíči ke cvičením je ideálním pomocníkem při samostudiu.

Navíc, kniha není koncipována tak, aby student začal lekcí 1 a skončil lekcí 145. Každou kapitolu je možné studovat bez znalosti předchozích lekcí. Pokud tedy např. ve škole nepochopíte jeden určitý jev, doma si ho v této učebnici snadno najdete a důkladně procvičíte.

Základní prvky

145 lekcí

Učebnice nabízí celkem 145 lekcí, z nichž každá je zaměřena na jednu oblast anglické gramatiky. Obtížnějším gramatickým jevům je věnováno více lekcí, ve kterých se student s danou problematikou seznámí krok za krokem. Každá lekce zabírá jednu dvoustranu učebnice. Levá strana se vždy věnuje vysvětlení jevu, a pravá k němu nabízí škálu cvičení. Vysvětlení je samozřejmě zcela v angličtině, ale vše je prezentováno názorně pomocí vzorových a příkladových vět a ilustrací. Vysvětlující popisky jsou psány tak, aby je průměrný student úrovně intermediate snadno pochopil. Porozumění dané gramatice si ihned může ověřit ve cvičeních v pravé části dvojstrany. Typy cvičení jsou rozmanité, zahrnují např. vybírání z možností, doplňování správných tvarů, přiřazování, přepisování vět, hledání chyb atd. Jediné, s čím se zde nesetkáte, je překlad, ale to bych označil spíše za kladnou než zápornou stránku. Samozřejmostí je i klíč ke všem cvičením v závěru učebnice.
náhled dvojstrany lekce

Dodatečná cvičení

Důležitou součástí je i cca 25 stran dodatečných cvičení, ve kterých si budete moci vyzkoušet své znalosti celkově. Cvičení se totiž nezaměřují jen na jeden jev, jak je tomu většinou v rámci lekcí, ale vždy na několik kapitol zároveň. Díky tomu máte zaručeno, že nebudete znát každý jev pouze izolovaně, ale budete jednotlivé prvky mezi sebou umět porovnat a rozlišovat mezi sebou.

Průvodce (study guide)

Výborným doplňkem je tzv. study guide, což je vlastně cca desetistránkový gramatický test (výběr z možností a, b, c, nebo d). Ten zahrnuje všechny gramatické oblasti, které učebnice pokrývá. U každé otázky je číslo kapitoly, kterou si má student prostudovat v případě, že jeho odpověď byla nesprávná. Každý se díky tomu může zaměřit na oblasti, se kterými má problémy a kterým nerozumí.

Přílohy

Kniha obsahuje i sedm příloh, z nichž každá se zaměřuje obecně na jednu obsáhlou oblast anglické gramatiky. Nalezneme zde vysvětlení konceptu prostých a průběhových časů, přehled všech možností vyjadřování budoucího času, modální slovesa, používání stažených tvarů, či gramatické rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou.

CD-ROM

Ohromným kladem celého titulu je přiložený CD-ROM (tedy pokud jste si zakoupili verzi s tímto nosičem). Tomu se dostalo snad největšího vylepšení od předešlého vydání (tehdy CD obsahovalo jen několik základních prvků, a student ho ze svého počítače mohl odinstalovat již po několikadenním studiu). Nové vydání tohoto CD ROMu obsahuje stovky dalších gramatických cvičení, testy zaměřené na specifické oblasti gramatiky, zvukové nahrávky ke cvičením, zabudovaný slovník obsahující všechnu základní slovní zásobu používanou ve cvičeních a další funkce. Autoři učebnice očividně "jdou s dobou", protože CALL (počítačem asistované učení jazyků) je již dnes samozřejmostí, a je škoda tohoto média nevyužít.

Závěrem

Celkově lze říci, že učebnice English Grammar in Use je více než podařená. Z vlastní zkušenosti i ze zkušenosti svých studentů mohu říci, že se s ní velice dobře pracuje, je přehledná, dobře uspořádaná. Pokrývá skutečně velkou část anglické gramatiky, a středně a více pokročilý student snad nenajde oblast, ke které by se mu zde nedostalo jasného vysvětlení. Je patrné, že autor této knihy, Raymond Murphy, čerpá ze svých zkušeností s výukou angličtiny, a také v tomto novém vydání reaguje na ohlasy na předešlé dvě verze této učebnice.

Cena, kterou student za English Grammar in Use zaplatí není nízká. Když si však uvědomíme, co vše tento titul nabízí, je třeba konstatovat, že cena je rozhodně přiměřená a investice se vám mnohonásobně vrátí. Existují daleko dražší učebnice, které vám nenabídnou ani zdaleka tolik, co tato kniha.

Hledáte-li tedy vhodnou učebnici a cvičebnici gramatiky, nebo vhodný dárek pro někoho, kdo se učí anglicky, neváhejte a vyberte si English Grammar in Use.

Cambridge University PressExterní Odkazy:
CUP: English Grammar In Use - Informace o této učebnici na stránkách vydavatelství Cambridge University Press
In Use CUP: In Use - Informace o celé řadě učebnic In Use na stránkách nakladatelství.

In Use series


englishbooks.cz Englishbooks.cz
V tomto e-shopu zakoupíte English Grammar in Use s 10% slevou.
English Grammar in Use (www.englishbooks.cz)

Přepis bublinkové nápovědy: