Use of English #34

Vydáno dne 21.07.2006

34. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. We're ________ there. Just a few more minutes!

  1. closely
  2. mostly
  3. near
  4. nearly
 2. Thanks for the ticket. Shall I pay ________ you?

  1. for the money to
  2. the money
  3. the money for
  4. the money to
 3. The reason ________ I said that was to explain what I had meant.

  1. for
  2. how
  3. to
  4. why
 4. You needn't hurry. There's ________ of time.

  1. great deal
  2. lot
  3. much
  4. plenty
 5. You'll have to do ________ drinking alcohol for a few days because of this medicine.

  1. away with
  2. out of
  3. up
  4. without
 6. The singer is ________ especially with older people.

  1. enjoyed
  2. famous
  3. favourite
  4. popular
 7. He ________ in love with her the moment he saw her.

  1. fell
  2. got
  3. turned
  4. went
 8. ________ child in the neighbourhood knows old Jack.

  1. All the
  2. Each of the
  3. Every
  4. Everyone
 9. Sales should improve in the ________ half of the year, especially because of Christmas season.

  1. former
  2. further
  3. latter
  4. secondary
 10. The speech on space travel was given by ________ writer Arthur C. Clarke.

  1. ---
  2. a
  3. some
  4. the
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) d, 3) d, 4) d, 5) d, 6) d, 7) a, 8) c, 9) c, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: