Baby Animals

Vydáno dne 22.10.2005

Words for the young of many kinds of animalscalf
calf - tele
BrE
/'kɑ:f/ Přehrát
AmE
/'kæf/ Přehrát

noun - a young cow

cub
cub - mládě (např. medvídě nebo lvíče)
BrE
/'kʌb/ Přehrát
AmE
/'kʌb/ Přehrát

noun - the young of some animals, e.g of a lion or bear

cygnet
cygnet - labutí mládě
BrE
/'sɪgnət/ Přehrát
AmE
/'sɪgnət/ Přehrát

noun - a young swan

duckling
duckling - káčátko, kačátko
BrE
/'dʌklɪŋ/ Přehrát
AmE
/'dʌklɪŋ/ Přehrát

noun - a young duck

foal
foal - hříbě, hříbátko
BrE
/'fəʊl/ Přehrát
AmE
/'foʊl/ Přehrát

noun - a young horse

gosling
gosling - housátko
BrE
/'gɒslɪŋ/ Přehrát
AmE
/'gɑ:slɪŋ/ Přehrát

noun - a young goose

chick
chick - kuře, ptáče
BrE
/'tʃɪk/ Přehrát
AmE
/'tʃɪk/ Přehrát

noun - a young bird, a chicken

kitten
kitten - kotě
BrE
/'kɪtn/ Přehrát
AmE
/'kɪt̬n/ Přehrát

noun - a young cat

lamb
lamb - jehně
BrE
/'læm/ Přehrát
AmE
/'læm/ Přehrát

noun - a young sheep

piglet
piglet - sele, selátko, prasátko
BrE
/'pɪglət/ Přehrát
AmE
/'pɪglət/ Přehrát

noun - a young pig

puppy
puppy - štěně
BrE
/'pʌpi/ Přehrát
AmE
/'pʌpi/ Přehrát

noun - a young dog

tadpole
tadpole - pulec
BrE
/'tædpəʊl/ Přehrát
AmE
/'tædpoʊl/ Přehrát

noun - the young of a frog that have a round body and a tail

Přepis bublinkové nápovědy: