Extreme Adjectives

Vydáno dne 22.10.2005

Adjectives with a strong meaning 
ancient - starodávný
BrE
/'eɪnʃənt/ Přehrát
AmE
/'eɪnʃənt/ Přehrát

adjective - very old, belonging to a time long ago

 
astonished - v úžasu, velmi překvapený
BrE
/æs'tɒnɪʃt/ Přehrát
AmE
/æs'tɑ:nɪʃt/ Přehrát

adjective - very surprised

 
astounding - ohromující, velmi překvapivý
BrE
/ə'staʊndɪŋ/ Přehrát
AmE
/ə'staʊndɪŋ/ Přehrát

adjective - making you feel very surprised

 
boiling - děsně horký, děsné horko
BrE
/'bɔɪlɪŋ/ Přehrát
AmE
/'bɔɪlɪŋ/ Přehrát

adjective, informal - very hot (esp. of weather)

 
delighted - velmi potěšený, velmi potěšen
BrE
/dɪ'laɪtɪd/ Přehrát
AmE
/dɪ'laɪt̬ɪd/ Přehrát

adjective - very pleased

 
enormous - obrovský, ohromný
BrE
/ɪ'nɔ:məs/ Přehrát
AmE
/ɪ'nɔ:rməs/ Přehrát

adjective - very big

 
excellent - výborný, skvělý
BrE
/'eksələnt/ Přehrát
AmE
/'eksələnt/ Přehrát

adjective - extremely good, perfect

exhausted
exhausted - vyčerpaný
BrE
/ɪg'zɔ:stɪd/ Přehrát
AmE
/ɪg'zɔ:stɪd/ Přehrát

adjective - very tired

 
fantastic - fantastický
BrE
/fæn'tæstɪk/ Přehrát
AmE
/fæn'tæstɪk/ Přehrát

adjective - absolutely great

 
fascinating - fascinující
BrE
/'fæsəneɪtɪŋ/ Přehrát
AmE
/'fæsəneɪt̬ɪŋ/ Přehrát

adjective - very interesting

filthy
filthy - špinavý, zamazaný, hnusný, hnusně špinavý
BrE
/'fɪlθi/ Přehrát
AmE
/'fɪlθi/ Přehrát

adjective - very dirty

freezing
freezing - mrazivý, mrznoucí, mrazivo
BrE
/'fri:zɪŋ/ Přehrát
AmE
/'fri:zɪŋ/ Přehrát

adjective - very very cold, temperature below zero

 
furious - rozzuřený, velmi naštvaný
BrE
/'fjʊəriəs/ Přehrát
AmE
/'fjʊəriəs/ Přehrát

adjective - very angry

 
gorgeous - překrásný, nádherný
BrE
/'gɔ:dʒəs/ Přehrát
AmE
/'gɔ:rdʒəs/ Přehrát

adjective - very beautiful, very pretty

 
hideous - šeredný, škaredý
BrE
/'hɪdiəs/ Přehrát
AmE
/'hɪdiəs/ Přehrát

adjective - very ugly

 
hilarious - k popukání, velmi směšný, legrační, srandovní,
BrE
/hɪ'lærɪəs/ Přehrát
AmE
/hɪ'læriəs/ Přehrát

adjective - very funny

 
infuriating - k zlosti, nesnesitelný
BrE
/ɪn'fjʊərieɪtɪŋ/ Přehrát
AmE
/ɪn'fjʊrieɪt̬ɪŋ/ Přehrát

adjective - making you very angry, very annoying

 
perfect - dokonalý
BrE
/'pɜ:fɪkt/ Přehrát
AmE
/'pɜ:rfekt/ Přehrát

adjective - the best possible, faultless

 
ridiculous - absurdní, směšný (absurdní), k smíchu (absurdní)
BrE
/rɪ'dɪkjʊləs/ Přehrát
AmE
/rɪ'dɪkjələs/ Přehrát

adjective - very silly

 
spotless - naprosto čistý, bez poskvrny
BrE
/'spɒtləs/ Přehrát
AmE
/'spɑ:tləs/ Přehrát

adjective - completely clean

 
starving - hladový, velmi hladový
BrE
/'stɑ:vɪŋ/ Přehrát
AmE
/'stɑ:rvɪŋ/ Přehrát

adjective - very hungry

 
terrible - příšerný, strašný, děsný, otřesný
BrE
/'terəbl/ Přehrát
AmE
/'terəbl/ Přehrát

adjective - extremely bad

 
terrifying - děsivý, nahánějící hrůzu
BrE
/'terɪfaɪɪŋ/ Přehrát
AmE
/'terɪfaɪɪŋ/ Přehrát

adjective - very frightening

 
tiny - malinký, titěrný, mrňavý
BrE
/'taɪni/ Přehrát
AmE
/'taɪni/ Přehrát

adjective - very small

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word Manager

Přepis bublinkové nápovědy: