Irregular Verbs

Vydáno dne 22.10.2005

Další nepravidelná slovesabeat
beat - tlouct, bušit, bít
BrE
/'bi:t/ Přehrát
AmE
/'bi:t/ Přehrát

verb - to hit something repeatedly

 
beat - porazit (ve sportu apod.), zvítězit nad
BrE
/'bi:t/ Přehrát
AmE
/'bi:t/ Přehrát

verb - to win over somebody, usually in a sport, a game or a fight

 
become - stát se
BrE
/bɪ'kʌm/ Přehrát
AmE
/bɪ'kʌm/ Přehrát

verb - to come be

 
begin - začít, začínat
BrE
/bɪ'gɪn/ Přehrát
AmE
/bɪ'gɪn/ Přehrát

verb - to start

bite
bite - kousnout, kousat, hlodat
BrE
/'baɪt/ Přehrát
AmE
/'baɪt/ Přehrát

verb - to cut or hurt by using the teeth

blow
blow - foukat, vanout, dout, vát, fičet
BrE
/'bləʊ/ Přehrát
AmE
/'bloʊ/ Přehrát

verb - to move air, to let air out of your mouth quickly

 
break - rozbít
BrE
/'breɪk/ Přehrát
AmE
/'breɪk/ Přehrát

verb - to destroy or damage something; to make something not work

 
bring - přinést, přivést
BrE
/'brɪŋ/ Přehrát
AmE
/'brɪŋ/ Přehrát

verb - to take or carry something in your direction, to carry something, to take with you

 
build - stavět, postavit
BrE
/'bɪld/ Přehrát
AmE
/'bɪld/ Přehrát

verb - to make something, e.g. a house or any kind of structure

burn
burn - hořet
BrE
/'bɜ:n/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rn/ Přehrát

verb - to be on fire

 
burn - spálit, pálit
BrE
/'bɜ:n/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rn/ Přehrát

verb - to let something be destroyed or eaten by fire

buy
buy - koupit, kupovat
BrE
/'baɪ/ Přehrát
AmE
/'baɪ/ Přehrát

verb - to get something and pay for it

catch
catch - chytit, chytat
BrE
/'kætʃ/ Přehrát
AmE
/'kætʃ/ Přehrát

verb - to take something that has been moving into your hand

 
come - přijít, přijet
BrE
/'kʌm/ Přehrát
AmE
/'kʌm/ Přehrát

verb - to arrive, to go in your direction

 
cost - stát (o ceně)
BrE
/'kɒst/ Přehrát
AmE
/'kɑ:st/ Přehrát

verb - to have the price of

cut
cut - řezat, krájet, uříznout, říznout, ukrojit
BrE
/'kʌt/ Přehrát
AmE
/'kʌt/ Přehrát

verb - to separate with something sharp, e.g. a knife

dig
dig - kopat (do země)
BrE
/'dɪg/ Přehrát
AmE
/'dɪg/ Přehrát

verb - to make a hole in the ground using a spade, a pickaxe etc.

draw
draw - kreslit, rýsovat
BrE
/'drɔ:/ Přehrát
AmE
/'drɔ:/ Přehrát

verb - to make a picture or a diagram using a pen, pencil etc.

dream
dream - snít, mít sny, mít sen
BrE
/'dri:m/ Přehrát
AmE
/'dri:m/ Přehrát

verb - to see pictures in your head while you are sleeping

drink
drink - pít
BrE
/'drɪŋk/ Přehrát
AmE
/'drɪŋk/ Přehrát

verb - to take liquid, such as water, into your body through your mouth

drive
drive - řídit, jet autem
BrE
/'draɪv/ Přehrát
AmE
/'draɪv/ Přehrát

verb - to control a car; to go by car somewhere and sit behind the wheel

eat
eat - jíst
BrE
/'i:t/ Přehrát
AmE
/'i:t/ Přehrát

verb - to take food into your body through your mouth

fall
fall - spadnout, upadnout, padnout, padat
BrE
/'fɔ:l/ Přehrát
AmE
/'fɔ:l/ Přehrát

verb - to drop to the ground

 
feel - cítit, cítit se
BrE
/'fi:l/ Přehrát
AmE
/'fi:l/ Přehrát

verb - to know through your senses, to be in a kind of physical or emotional state

 
fight - bojovat, zápasit, prát se
BrE
/'faɪt/ Přehrát
AmE
/'faɪt/ Přehrát

verb - to use weapons or your own body to try to defeat somebody, usually in a violent way

 
find - najít, nalézt
BrE
/'faɪnd/ Přehrát
AmE
/'faɪnd/ Přehrát

verb - to see or discover something which you have been looking for

fly
fly - letět, létat
BrE
/'flaɪ/ Přehrát
AmE
/'flaɪ/ Přehrát

verb - to travel through the air

 
forget - zapomenout
BrE
/fə'get/ Přehrát
AmE
/fər'get/ Přehrát

verb - not to know something that you knew before

 
get - dostat, získat, obdržet
BrE
/'get/ Přehrát
AmE
/'get/ Přehrát

verb - to receive

give
give - dát, dávat, darovat
BrE
/'gɪv/ Přehrát
AmE
/'gɪv/ Přehrát

verb - to let somebody have something, to hand something over to somebody

 
grow - růst, vyrůst
BrE
/'grəʊ/ Přehrát
AmE
/'groʊ/ Přehrát

verb - to get bigger, larger or older

 
have - mít
BrE
/'hæv/ Přehrát
AmE
/'hæv/ Přehrát

verb - to own, to possess

 
hear - slyšet
BrE
/'hɪə/ Přehrát
AmE
/'hɪr/ Přehrát

verb - to recognize and understand by using the ears

 
hide - schovat, ukrýt, skrýt, schovat se
BrE
/'haɪd/ Přehrát
AmE
/'haɪd/ Přehrát

verb - to put something in a place where it cannot be found or seen

 
hit - udeřit, narazit, trefit, praštit
BrE
/'hɪt/ Přehrát
AmE
/'hɪt/ Přehrát

verb - to make a contact with something, usually hard and violent

hold
hold - držet
BrE
/'həʊld/ Přehrát
AmE
/'hoʊld/ Přehrát

verb - to have something in your hand

 
hurt - zranit, ublížit
BrE
/'hɜ:t/ Přehrát
AmE
/'hɜ:rt/ Přehrát

verb - to cause somebody to feel pain, to injure

 
hurt - bolet
BrE
/'hɜ:t/ Přehrát
AmE
/'hɜ:rt/ Přehrát

verb - to feel pain, to be painful

 
choose - vybrat, vybrat si, zvolit, zvolit si, vybírat, vybírat si
BrE
/'tʃu:z/ Přehrát
AmE
/'tʃu:z/ Přehrát

verb - to pick one from a number of options or possibilities

 
keep - nechat, ponechat, nechat si, ponechat si, udržet
BrE
/'ki:p/ Přehrát
AmE
/'ki:p/ Přehrát

verb - to have something, not give it back or lose

 
know - vědět, znát
BrE
/'nəʊ/ Přehrát
AmE
/'noʊ/ Přehrát

verb - to have in mind, to have knowledge of, to have learned, heard or seen

 
lay - položit
BrE
/'leɪ/ Přehrát
AmE
/'leɪ/ Přehrát

verb - to put down

 
learn - učit se, naučit se
BrE
/'lɜ:n/ Přehrát
AmE
/'lɜ:rn/ Přehrát

verb - to get some knowledge, or skill

 
leave - odejít, odjet, opustit
BrE
/'li:v/ Přehrát
AmE
/'li:v/ Přehrát

verb - to go away from somewhere or somebody

 
lend - půjčit (někomu něco)
BrE
/'lend/ Přehrát
AmE
/'lend/ Přehrát

verb - to give somebody something for a period of time after which you will want it back

 
let - dovolit, nechat
BrE
/'let/ Přehrát
AmE
/'let/ Přehrát

verb - to allow, to give permission to somebody to do something

lie
lie - ležet
BrE
/'laɪ/ Přehrát
AmE
/'laɪ/ Přehrát

verb - to have your body in a flat position, like when you are resting or sleeping

 
light - zapálit
BrE
/'laɪt/ Přehrát
AmE
/'laɪt/ Přehrát

verb - to make something burn; to set something on fire

 
lose - ztratit, přijít o
BrE
/'lu:z/ Přehrát
AmE
/'lu:z/ Přehrát

verb - to have something no more; to put something somewhere where you can't find it

 
make - udělat, provést, udělat (vyrobit nebo vytvořit)
BrE
/'meɪk/ Přehrát
AmE
/'meɪk/ Přehrát

verb - to do something, to produce or create

 
mean - znamenat
BrE
/'mi:n/ Přehrát
AmE
/'mi:n/ Přehrát

verb - to be the same as

 
meet - potkat, setkat se, seznámit se
BrE
/'mi:t/ Přehrát
AmE
/'mi:t/ Přehrát

verb - to come together, to see each other, to introduce each other

 
mistake - splést, splést si, poplést, poplést si
BrE
/mɪ'steɪk/ Přehrát
AmE
/mɪ'steɪk/ Přehrát

verb - to understand something wrongly, to have a wrong idea about something

 
pay - platit, zaplatit
BrE
/'peɪ/ Přehrát
AmE
/'peɪ/ Přehrát

verb - to give money for something

 
put - dát (něco někam)
BrE
/'pʊt/ Přehrát
AmE
/'pʊt/ Přehrát

verb - to place (something somewhere)

read
read - číst, přečíst
BrE
/'ri:d/ Přehrát
AmE
/'ri:d/ Přehrát

verb - look at words or a piece of text and understand it

ride
ride - jet (na kole, koni, motorce apod.)
BrE
/'raɪd/ Přehrát
AmE
/'raɪd/ Přehrát

verb - to sit on a moving bike, motorcycle or horse etc.

ring
ring - zvonit, zazvonit
BrE
/'rɪŋ/ Přehrát
AmE
/'rɪŋ/ Přehrát

verb - to make a sound like a bell, to make a bell produce a sound

 
rise - vstávat, zdvihat se, vstát, zdvihnout se, povstat, vzpřímit se, stoupat, stoupnout
BrE
/'raɪz/ Přehrát
AmE
/'raɪz/ Přehrát

verb - to get up, to get upright

run
run - běžet, běhat, utíkat
BrE
/'rʌn/ Přehrát
AmE
/'rʌn/ Přehrát

verb - to move very quickly on your feet

 
say - říci (něco), říkat, uvádět
BrE
/'seɪ/ Přehrát
AmE
/'seɪ/ Přehrát

verb - to speak or tell something to somebody in words (spoken or written)

 
see - vidět
BrE
/'si:/ Přehrát
AmE
/'si:/ Přehrát

verb - to take in through the eyes

 
sell - prodat, prodávat
BrE
/'sel/ Přehrát
AmE
/'sel/ Přehrát

verb - to give something to somebody for money

 
send - poslat, odeslat, posílat
BrE
/'send/ Přehrát
AmE
/'send/ Přehrát

verb - to order somebody or something to go or be taken somewhere, usually by mail etc.

 
set - nastavit, nařídit
BrE
/'set/ Přehrát
AmE
/'set/ Přehrát

verb - to put in a position or place

 
shoot - střelit, vystřelit, střílet, vypálit
BrE
/'ʃu:t/ Přehrát
AmE
/'ʃu:t/ Přehrát

verb - to fire a gun or an arrow etc.

 
show - ukázat
BrE
/'ʃəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃoʊ/ Přehrát

verb - to let somebody see something

 
shut - zavřít, zabouchnout
BrE
/'ʃʌt/ Přehrát
AmE
/'ʃʌt/ Přehrát

verb - to close, to make something closed

sing
sing - zpívat
BrE
/'sɪŋ/ Přehrát
AmE
/'sɪŋ/ Přehrát

verb - to make music with your voice

sit
sit - sedět
BrE
/'sɪt/ Přehrát
AmE
/'sɪt/ Přehrát

verb - to rest your body on a chair, sofa etc

sleep
sleep - spát
BrE
/'sli:p/ Přehrát
AmE
/'sli:p/ Přehrát

verb - to rest with your eyes closed and your mind and body inactive, usually at night in bed

 
smell - smrdět, zapáchat, páchnout
BrE
/'smel/ Přehrát
AmE
/'smel/ Přehrát

verb - to produce an unpleasant odour

smell
smell - přivonět, čichat
BrE
/'smel/ Přehrát
AmE
/'smel/ Přehrát

verb - to use your nose to notice an odour

speak
speak - mluvit
BrE
/'spi:k/ Přehrát
AmE
/'spi:k/ Přehrát

verb - to produce words and sentences

spell
spell - hláskovat, vyhláskovat
BrE
/'spel/ Přehrát
AmE
/'spel/ Přehrát

verb - to name the letters in a word one by one

 
spend - trávit (čas), strávit (čas)
BrE
/'spend/ Přehrát
AmE
/'spend/ Přehrát

verb - to use or pass time

 
spend - utratit (peníze)
BrE
/'spend/ Přehrát
AmE
/'spend/ Přehrát

verb - to give money to pay for something

 
stand - stát
BrE
/'stænd/ Přehrát
AmE
/'stænd/ Přehrát

verb - to be upright, on your feet

steal
steal - krást, ukrást, odcizit
BrE
/'sti:l/ Přehrát
AmE
/'sti:l/ Přehrát

verb - to take something that is not yours

swim
swim - plavat
BrE
/'swɪm/ Přehrát
AmE
/'swɪm/ Přehrát

verb - to move your body through water

 
take - vzít, vzít si
BrE
/'teɪk/ Přehrát
AmE
/'teɪk/ Přehrát

verb - to put something in your hand and hold it

teach
teach - učit, vyučovat, naučit
BrE
/'ti:tʃ/ Přehrát
AmE
/'ti:tʃ/ Přehrát

verb - to show somebody some knowledge or information so that they can learn it

 
tell - říci (někomu něco), sdělit
BrE
/'tel/ Přehrát
AmE
Přehrát

verb - to give somebody information

think
think - myslet, myslet si, přemýšlet
BrE
/'θɪŋk/ Přehrát
AmE
/'θɪŋk/ Přehrát

verb - to use your mind; to form an opinion

throw
throw - házet, hodit, vrhnout, vrhat, mrštit, metat
BrE
/'θrəʊ/ Přehrát
AmE
/'θroʊ/ Přehrát

verb - to send something through the air by a fast and strong movement of the hand

 
understand - rozumět
BrE
/ˌʌndə'stænd/ Přehrát
AmE
/ˌʌndər'stænd/ Přehrát

verb - to know what something means

 
wake - probudit, vzbudit, budit
BrE
/'weɪk/ Přehrát
AmE
/'weɪk/ Přehrát

verb - to cause somebody to stop sleeping

 
wear - nosit, mít na sobě
BrE
/'weə/ Přehrát
AmE
/'wer/ Přehrát

verb - to have something, usually clothes, on your body

write
write - psát, napsat
BrE
/'raɪt/ Přehrát
AmE
/'raɪt/ Přehrát

verb - to put words on paper with a pen etc.

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word Manager

Přepis bublinkové nápovědy: