Členy v angličtině (test 2)

Vydáno dne 31.07.2006

Vyzkoušejte si, zda umíte v angličtině používat členy. 1. Rhode Island is ________ American state.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 2. We were supposed to write an essay on The Picture of Dorian Gray, but I didn't find ________ book in the library.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 3. She's bought ________ new car. She drives a Mercedes now.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 4. Look at ________ sky! I think a storm is coming!

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 5. “Hello, could I speak to ________ manager, please?”

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 6. “Can I borrow your calculator?” – “Sure, but ________ display is broken.”

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 7. “Where's Jimmy?” – “He's waiting in ________ car.”

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 8. I usually go to school by ________ bike.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 9. “Where are you from?” – “I'm from ________ Czech Republic.”

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 10. “What's your favourite food?” – “I like ________ spaghetti.”

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) d, 3) b, 4) d, 5) d, 6) d, 7) d, 8) a, 9) d, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: