Stupňování a porovnávání (cvičení)

Vydáno dne 03.08.2006

Procvičte si a otestujte, jak znáte stupňování přídavných jmen a vazby as … as, not as … as, less than, more than atd.Ke každé z pěti vět přiřaďte jednu z nabízených možností, která má shodný či podobný význam.
 1. English is less difficult than Spanish. ________

  1. English is as easy as Spanish.
  2. English is not as easy as Spanish.
  3. Spanish is as difficult as English.
  4. Spanish isn't easier than English.
 2. U2 is as good as R.E.M. ________

  1. R.E.M. is better than U2.
  2. R.E.M. is not worse than U2.
  3. U2 is better as R.E.M.
  4. U2 is worse than R.E.M.
 3. My house is not as old as yours. ________

  1. My house is older than yours.
  2. Your house is as old as mine.
  3. Your house is older than mine.
  4. Your house isn't older than mine.
 4. Horrors are more interesting than romantic films. ________

  1. Horrors are not as interesting as romantic films.
  2. Romantic films are as interesting as horrors.
  3. Romantic films are not as interesting as horrors.
  4. Romantic films are not less interesting than horrors.
 5. He's taller than her. ________

  1. He's not as tall as her.
  2. She's less tall than him.
  3. She's not as short as him.
  4. She's not as tall as him.
Správné odpovědi: 1) d, 2) b, 3) c, 4) c, 5) d
Přepis bublinkové nápovědy: