Reward ELE 15-vocab

Vydáno dne 22.10.2005

places 
attractive - přitažlivý, atraktivní
BrE
/ə'træktɪv/ Přehrát
AmE
/ə'træktɪv/ Přehrát

adjective - pleasing or interesting you, nice to look at

 
beautiful - krásný, nádherný, překrásný
BrE
/'bju:tɪfl/ Přehrát
AmE
/'bju:t̬əfl/ Přehrát

adjective - very pretty

 
big - velký
BrE
/'bɪg/ Přehrát
AmE
/'bɪg/ Přehrát

adjective - large, not small

 
boring - nudný
BrE
/'bɔ:rɪŋ/ Přehrát
AmE
/'bɔ:rɪŋ/ Přehrát

adjective - not holding your attention, not interesting

coast
coast - pobřeží
BrE
/'kəʊst/ Přehrát
AmE
/'koʊst/ Přehrát

noun - the line where the sea or ocean meets the dry land

east
east - východ (světová strana)
BrE
/'i:st/ Přehrát
AmE
/'i:st/ Přehrát

noun - the direction on the compass where the sun rises

 
industrial - průmyslový
BrE
/ɪn'dʌstrɪəl/ Přehrát
AmE
/ɪn'dʌstriəl/ Přehrát

adjective - having many factories etc.

 
interesting - zajímavý
BrE
/'ɪntrəstɪŋ/ Přehrát
AmE
/'ɪntrestɪŋ/ Přehrát

adjective - holding your attention

island
island - ostrov
BrE
/'aɪlənd/ Přehrát
AmE
/'aɪlənd/ Přehrát

noun - a piece of land in the middle of a sea, ocean, lake etc.

 
lively - živý, čilý, bujný, plný života, plný energie, energický
BrE
/'laɪvli/ Přehrát
AmE
/'laɪvli/ Přehrát

adjective - full of life, full of energy, full of enthusiasm

 
lovely - milý, hezký, krásný
BrE
/'lʌvli/ Přehrát
AmE
/'lʌvli/ Přehrát

adjective - nice and beautiful

 
modern - moderní
BrE
/'mɒdən/ Přehrát
AmE
/'mɑ:dərn/ Přehrát

adjective - new, made at present or recent past, not old-fashioned

mountains
mountains - hory
BrE
/'maʊntɪns/ Přehrát
AmE
/'maʊnt̬əns/ Přehrát

noun - very high hills

north
north - sever
BrE
/'nɔ:θ/ Přehrát
AmE
/'nɔ:rθ/ Přehrát

noun - the direction in which the hand of the compass always points

 
old - starý
BrE
/'əʊld/ Přehrát
AmE
/'oʊld/ Přehrát

adjective - not young or new

river
river - řeka
BrE
/'rɪvə/ Přehrát
AmE
/'rɪvər/ Přehrát

noun - a large stream of water that is flowing across the land into the sea

small
small - malý
BrE
/'smɔ:l/ Přehrát
AmE
/'smɔ:l/ Přehrát

adjective - little, not big

south
south - jih
BrE
/'saʊθ/ Přehrát
AmE
/'saʊθ/ Přehrát

noun - the direction on the compass opposite the north

ugly
ugly - ošklivý, škaredý, šeredný
BrE
/'ʌgli/ Přehrát
AmE
/'ʌgli/ Přehrát

adjective - unpleasant to look at, not nice or beautiful

west
west - západ (světová strana)
BrE
/'west/ Přehrát
AmE
/'west/ Přehrát

noun - the direction on the compass where the sun sets

Přepis bublinkové nápovědy: