Členy v angličtině (cvičení #1)

Vydáno dne 07.08.2006

Procvičte si používání členů v angličtině a doplňte do textu 13 chybějících čle­nů.Doplňte do textu chybějící členy, a/an, the nebo --- (pro nulový člen). Na závěr klikněte na 'vyhodnotit'. Vaše odpovědi (správné i špatné) vám budou vysvětleny.

This is my ________________________________ (1) friend Josh. He is from ________________________________ (2) United Kingdom. He lives in ________________________________ (3) house in ________________________________ (4) Bristol. ________________________________ (5) house is small but he has got ________________________________ (6) large garden. He is ________________________________ (7) policeman and he likes ________________________________ (8) job very much. He goes to ________________________________ (9) work by ________________________________ (10) car. It takes about half ________________________________ (11) hour. He is married and has got ________________________________ (12) three children. He is ________________________________ (13) very happy man.


Možnosti:
  1. a) ---
  2. b) a
  3. c) an
  4. d) the
  1. a) ---
  2. b) a
  3. c) an
  4. d) the
  1. a) ---
  2. b) a
  3. c) an
  4. d) the
  1. a) ---
  2. b) a
  3. c) an
  4. d) the
  1. a) ---
  2. b) A
  3. c) An
  4. d) The
  1. a) ---
  2. b) a
  3. c) an
  4. d) the
  1. a) ---
  2. b) a
  3. c) an
  4. d) the
  1. a) ---
  2. b) a
  3. c) an
  4. d) the
  1. a) ---
  2. b) a
  3. c) an
  4. d) the
  1. a) ---
  2. b) a
  3. c) an
  4. d) the
  1. a) ---
  2. b) a
  3. c) an
  4. d) the
  1. a) ---
  2. b) a
  3. c) an
  4. d) the
  1. a) ---
  2. b) a
  3. c) an
  4. d) the
Správné odpovědi: 1) --- , 2) the , 3) a , 4) --- , 5) The , 6) a , 7) a , 8) the , 9) --- , 10) --- , 11) an , 12) --- , 13) a
Přepis bublinkové nápovědy: