Reward STA 03-vocab

Vydáno dne 22.10.2005

číslaeight
eight - osm
BrE
/'eɪt/ Přehrát
AmE
/'eɪt/ Přehrát

determiner - 8

five
five - pět
BrE
/'faɪv/ Přehrát
AmE
/'faɪv/ Přehrát

determiner - 5

four
four - čtyři
BrE
/'fɔ:/ Přehrát
AmE
/'fɔ:r/ Přehrát

determiner - 4

nine
nine - devět
BrE
/'naɪn/ Přehrát
AmE
/'naɪn/ Přehrát

determiner - 9

 
number - číslo
BrE
/'nʌmbə/ Přehrát
AmE
/'nʌmbər/ Přehrát

noun - a word or a figure that expresses a quantity, how many

one
one - jedna
BrE
/'wʌn/ Přehrát
AmE
/'wʌn/ Přehrát

determiner - 1

seven
seven - sedm
BrE
/'sevən/ Přehrát
AmE
/'sevən/ Přehrát

determiner - 7

six
six - šest
BrE
/'sɪks/ Přehrát
AmE
/'sɪks/ Přehrát

determiner - 6

telephone
telephone - telefon
BrE
/'telɪfəʊn/ Přehrát
AmE
/'teləfoʊn/ Přehrát

noun - a system that enables people to talk to each other across large distances, you need a number to call somebody using this system

ten
ten - deset
BrE
/'ten/ Přehrát
AmE
/'ten/ Přehrát

determiner - 10

three
three - tři
BrE
/'θri:/ Přehrát
AmE
/'θri:/ Přehrát

determiner - 3

two
two - dvě, dva
BrE
/'tu:/ Přehrát
AmE
/'tu:/ Přehrát

determiner - 2

 
zero - nula
BrE
/'zɪərəʊ/ Přehrát
AmE
/'zɪroʊ/ Přehrát

noun - 0

Přepis bublinkové nápovědy: