Reward STA 13-vocab

Vydáno dne 22.10.2005

rodina 
brother - bratr, brácha
BrE
/'brʌðə/ Přehrát
AmE
/'brʌðər/ Přehrát

noun - a boy or a man who has the same parents as somebody

daughter
daughter - dcera
BrE
/'dɔ:tə/ Přehrát
AmE
/'dɑ:t̬ər/ Přehrát

noun - a female child, a girl

father
father - otec, táta
BrE
/'fɑ:ðə/ Přehrát
AmE
/'fɑ:ðər/ Přehrát

noun - a man who has a child

 
have - mít
BrE
/'hæv/ Přehrát
AmE
/'hæv/ Přehrát

verb - to own, to possess

 
her - její
BrE
/'hɜ:/ Přehrát
AmE
/'hɜ:r/ Přehrát

determiner - belonging to her

 
his - jeho
BrE
/'hɪz/ Přehrát
AmE
/'hɪz/ Přehrát

determiner - belonging to him

 
husband - manžel, muž (manžel)
BrE
/'hʌzbənd/ Přehrát
AmE
/'hʌzbənd/ Přehrát

noun - a man who is married

 
child - dítě
BrE
/'tʃaɪld/ Přehrát
AmE
/'tʃaɪld/ Přehrát

noun - a son or a daughter, a very young person

 
child - dítě
BrE
/'tʃaɪld/ Přehrát
AmE
/'tʃaɪld/ Přehrát

noun - a son or a daughter, a very young person

 
its - jeho (stř. rod)
BrE
/'ɪts/ Přehrát
AmE
/'ɪts/ Přehrát

determiner - belonging to it

mother
mother - matka, máma, maminka
BrE
/'mʌðə/ Přehrát
AmE
/'mʌðər/ Přehrát

noun - a woman who has a child

 
my - můj, moje, moji
BrE
/'maɪ/ Přehrát
AmE
/'maɪ/ Přehrát

determiner - belonging to me

 
our - náš, naše
BrE
/'aʊə/ Přehrát
AmE
/'aʊər/ Přehrát

determiner - belonging to us

 
sister - sestra
BrE
/'sɪstə/ Přehrát
AmE
/'sɪstər/ Přehrát

noun - a girl or woman who has the same parents as somebody

son
son - syn
BrE
/'sʌn/ Přehrát
AmE
/'sʌn/ Přehrát

noun - a male child, a boy

 
their - jejich
BrE
/'ðeə/ Přehrát
AmE
/'ðer/ Přehrát

determiner - belonging to them

 
wife - manželka, žena (manželka)
BrE
/'waɪf/ Přehrát
AmE
/'waɪf/ Přehrát

noun - a woman who is married

 
your - tvůj, váš, tvoje, vaše
BrE
/'jɔ:/ Přehrát
AmE
/'jɔ:r/ Přehrát

determiner - belonging to you

Přepis bublinkové nápovědy: