Cvičení: Trpný rod - tvoření trpného rodu

Vydáno dne 09.08.2006

Vyzkoušejte si tvoření trpného rodu: doplňte správný tvar slovesa do deseti vět.Doplňte do vět správný tvar slovesa v závorce v trpném rodě. Na závěr klikněte na ‘vyhodnotit’ a počítač vám cvičení opraví.

  1. The hotel room ___________________________(1) (clean) yesterday.
  2. Tables and chairs ___________________________(2) (usually / make) of wood.
  3. This ring ___________________________(3) (give) to me when I was a child.
  4. The old building ___________________________(4) (demolish) tomorrow.
  5. You can't come here. My flat ___________________________(5) (decorate) at the moment.
  6. When ___________________________(6) (discover / Australia)?
  7. I stayed at home because I ___________________________(7) (not / invite) to the party.
  8. Volvo cars ___________________________(8) (not / manufacture) in Germany.
  9. You're still writing your book? When ___________________________(9) (it / finish)?
  10. “U2 have a new album!” – “Really? What ___________________________(10) (it / call)?”

Správné odpovědi: 1) was cleaned ; 2) are usually made / are made ; 3) was given ; 4) will be demolished / is going to be demolished ; 5) is being decorated ; 6) was Australia discovered ; 7) wasn't invited / was not invited ; 8) aren't manufactured / are not manufactured ; 9) will it be finished / is it going to be finished ; 10) is it called / 's it called
Přepis bublinkové nápovědy: