Cvičení: Činný a trpný rod

Vydáno dne 12.08.2006

Doplňte do vět deset sloves v činném nebo trpném rodě.Doplňte do následujících vět sloveso v závorce ve správném tvaru, v činném, nebo trpném rodě.

Pokud potřebujete použít apostrof, používejte ' (nikoliv ´).

  1. This website ___________________________(1) (visit) by hundreds of people every day.
  2. George ___________________________(2) (borrow) my dictionary yesterday.
  3. The company ___________________________(3) (produce) 2000 pieces a day!
  4. Peter ___________________________(4) (go) to an interview last weekand he ___________________________(5) (ask) a lot of difficult questions. He thinks he ___________________________(6) (not / get) the job.
  5. The stolen car ___________________________(7) (find) in a deserted car park yesterday morning.The police ___________________________(8) (still / look) for the thief.
  6. He ___________________________(9) (hurt / badly) when he ___________________________(10) (fall) off a tree.

Správné odpovědi: 1) is visited / was visited ; 2) borrowed ; 3) produces / produced ; 4) went ; 5) was asked ; 6) won't get / will not get ; 7) was found ; 8) are still looking ; 9) was badly hurt ; 10) fell
Přepis bublinkové nápovědy: