Use of English 35a (revision)

Vydáno dne 13.08.2006

Opakování z testů 29–34. Otestujte si, co jste se z nich skutečně naučili. (Verze A) 1. When he lost his job, he decided to set ________ his own business.

  1. forth
  2. in
  3. out
  4. up
 2. I can do it myself as I have ________ free time these days.

  1. a lot
  2. lots of
  3. many
  4. much
 3. He said he was there when ________ President Kennedy was shot.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 4. The accident in the factory happened due ________ human error.

  1. because
  2. for a
  3. of
  4. to
 5. Every ________ got a small present at the Christmas party.

  1. child
  2. children
  3. the child
  4. the children
 6. It was 2 am when he finally ________ asleep.

  1. became
  2. came
  3. fell
  4. went
 7. Jack's a really ________ friend of mine.

  1. close
  2. near
  3. nearby
  4. tight
 8. When the police stopped him, he had to pay ________ a fine.

  1. ---
  2. for
  3. off
  4. to
 9. We're making ________ slow progress in our research.

  1. ---
  2. a
  3. many
  4. up
 10. We had no choice ________ to cancel the meeting.

  1. ---
  2. as
  3. but
  4. than
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) b, 3) a, 4) d, 5) a, 6) c, 7) a, 8) a, 9) a, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: