Trpný rod II - 'The passive is said to be difficult.'

Vydáno dne 18.08.2006

Vysvětlení jednoho specifického použití trpného rodu. Co přesně znamená věta ‚The passive is said to be difficult‘? Jak se podobné věty tvoří?Trpný rod II

The passive is said to be difficult.

Dnes se podíváme na velice zajímavou anglickou vazbu, která na první pohled může českým studentům přijít nesmyslná, ale která se v angličtině poměrně často používá.

Podívejte se na tyto vzorové věty:

The passive is said to be difficult.
His girlfriend is said to be very rich.

Je zde trpný rod slovesa SAY, za kterým následuje infinitiv. Co však tyto věty znamenají?

Trpný rod je prý složitý.
Říká se, že jeho přítelkyně je hodně bohatá.

Je to tedy taková vazba, která mluví o tom, co je obecně známo, co se říká, co se ví, co se za co považuje apod. Je to typická fráze, kterou můžete sdělit někomu nějaký 'drb', aniž byste jakkoliv přijímali zodpovědnost za to, co říkáte (neříkáte to přeci vy, ale říkají o ostatní, všichni). Nyní se podíváme, jak k této vazbě můžeme logicky dospět:
 1. People say that his girlfriend is very rich. - zde je činný rod, v této větě je však slovo PEOPLE zbytečné, o žádných konkrétních lidech nemluvíme, proto činný rod není ideální.
 2. It is said that his girlfriend is very rich. Zde již používáme trpný rod, za kterým následuje vedlejší věta. Je zde ale opět docela zbytečný a prázdný podmět IT. Tomu se právě vyhneme tím, když jako podmět použijeme skutečné téma věty, to, o čem skutečně mluvíme - o jeho přítelkyni:
 3. His girlfriend is said to be very rich.
Podobný příklad může být např. se slovesem KNOW:
 1. Everybody knows that Steve is a liar. Zde je použitý činný rod.
 2. It is known that Steve is a liar. Zde je však prázdný podmět IT, kterému se můžeme šikovně vyhnout.
 3. Steve is known to be a liar. Steve je ten, o kom se mluví, proto ho použijeme jako podmět věty, potom bude trpný rod, za kterým následuje infinitiv.
Tuto vazbu můžeme použít i pro dokonavé děje, tedy v případě, že se jedná o událost, která se už se stala.
 1. People think that my dog killed my neighbours' chickens.
 2. It is thought that my dog killed my neighbours' chickens.
 3. My dog is thought to have killed my neighbours' chickens. Zde použijeme dokonavý infinitiv (to have killed), protože je to událost, která se již stala. Obyčejný infinitiv by znamenal, že si lidé myslí, že můj pes ZABÍJÍ sousedům slepice.)
V této stejné větě, o slepicích, lze také použít ještě jeden trpný rod. Jako podmět věty totiž místo psa můžeme použít SLEPICE. Slepice nic nezakusují (kromě náhodně nalezených žížal), proto zde bude trpný rod:

My neighbours' chickens are thought to have been killed by my dog. Je zde dokonavý a trpný infinitiv zároveň (TO HAVE BEEN + minulé příčestí).

Samozřejmě je možné použít i zápory, potom ovšem musíte použít záporný infinitiv not to.

People say that he's not able to win.
He's said not to be able to win.

Slovesa

V těchto frázích se nejčastěji používají tato slovesa:
SAY - He is said to be very smart.
THINK - She is thought to be rich.
BELIEVE - He was believed to be innocent.
CONSIDER - The book is considered to be excellent.
KNOW - The British are known to be very conservative.
SUPPOSE - They are supposed to return by midday.
EXPECT - A new album is expected to come out in September.

Cvičení

Podívejte se na následující věty a zkuste si je převést na tuto vazbu, o které zde mluvíme. Když si ji řeknete, přejeďte myší přes žlutou ikonku a svoji odpověď si zkontrolujte.
 1. People say that the school is very good. --
 2. People know that he is an excellent writer. --
 3. Everybody thinks that he stole the money. --
 4. People expect that the weather will change. --
 5. My parents suppose that I will be at home by midnight. --
 6. Historians believe that the incident started a war. --

Závěrem

Tato větná struktura he pro angličtinu celkem typická. Jak jste mohli vidět, stejný význam se dá vyjádřit i jinak, a daleko jednodušším způsobem. Naučíte-li se však používat tento typ věty, vaše angličtina bude přirozenější. Navíc vás potom podobná věta nezaskočí, když ji uvidíte či uslyšíte použitou v textu.
Přepis bublinkové nápovědy: