Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (cvičení)

Vydáno dne 28.08.2006

Procvičte si počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a gramatická pravidla, která se jich týkají.Do mezer v následujících větách vyberte vhodnou variantu. Nakonec klepněte na tlačítko 'vyhodnotit' a zkontrolujte si své odpovědi.

 1. He's got ________________________________ (1) .
  1. I met ________________________________ (2) at the party.
  2. They told me a lot of ________________________________ (3) .
  3. We got ________________________________ (4) roomwith ________________________________ (5) .
  4. The news we heard ________________________________ (6) shocking.
  5. My friend has a new ________________________________ (7) .
  6. We have too ________________________________ (8) money.
  7. I don't feel very well. I'm afraid I've eaten too much  ________________________________ (9) .
  8. I've got ________________________________ (10) . I have to lie down.
  9. He wished me ________________________________ (11) and disappeared.
  10. Listen, I need ________________________________ (12) advice.
  11. The company makes ________________________________ (13) .
  12. You shouldn't go out in such ________________________________ (14) .
  13. There were ________________________________ (15) sheep in the field.
Možnosti:
  1. a) a long hair
  2. b) long hair
  1. a) an interesting people
  2. b) some interesting people
  1. a) information
  2. b) informations
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a sea view
  2. b) sea view
  1. a) was
  2. b) were
  1. a) job
  2. b) work
  1. a) few
  2. b) little
  1. a) cake
  2. b) cakes
  1. a) a splitting headache
  2. b) splitting headache
  1. a) a good luck
  2. b) good luck
  1. a) an
  2. b) some
  1. a) furniture
  2. b) furnitures
  1. a) a weather
  2. b) weather
  1. a) a
  2. b) some
Správné odpovědi: 1) long hair , 2) some interesting people , 3) information , 4) a , 5) a sea view , 6) was , 7) job , 8) little , 9) cake , 10) a splitting headache , 11) good luck , 12) some , 13) furniture , 14) weather , 15) some
Přepis bublinkové nápovědy: