Sloveso 'být' (cvičení)

Vydáno dne 08.09.2006

Doplňování správného tvaru slovesa ‚TO BE‘ do vět. Je určeno začátečníkům, i když nad některými příklady se možná zamyslí i ti o něco pokročilejší.Doplňte do vět správný kladný tvar slovesa 'TO BE' v přítomném čase.
Pokud chcete použít stažený tvar slovesa, používejte apostrof ('), a nikoliv čárku, která se používá nad českými dlouhými samohláskami (´).

1. Where ___________________________(1) you from, Stephanie?

2. I ___________________________(2) from Germany.

3. This ___________________________(3) my wife, Stefi.

4. Jack and Lisa ___________________________(4) married.

5. Their son's name ___________________________(5) Mike.

6. George and I ___________________________(6) friends.

7. Mr Clark ___________________________(7) British.

8. It ___________________________(8) very hot today.

9. Her children ___________________________(9) very little.

10. There ___________________________(10) a table and two chairs in the living room.

11. These people ___________________________(11) very old.

12. Here ___________________________(12) your coffee. – Thank you!

13. The United States ___________________________(13) a large country.

14. Where ___________________________(14) my money?

15. Everybody ___________________________(15) at home.

Správné odpovědi: 1) are / 're ; 2) am / 'm ; 3) is ; 4) are ; 5) is / 's ; 6) are ; 7) is / 's ; 8) is / 's ; 9) are ; 10) is / 's ; 11) are ; 12) is / 's ; 13) is ; 14) is / 's ; 15) is / 's
Přepis bublinkové nápovědy: