English Vocabulary in Use (Elementary)

Vydáno dne 13.09.2006

Recenze první učebnice z řady ‚English Vocabulary in Use‘ nakladatelství Cambridge University Press.Michael McCarthy, Felicity O'Dell:

English Vocabulary in Use

(Elementary)Verdikt: 80%

Obálka Vocabulary in Use

produkt
English Vocabulary in Use (Elementary)
popis
učebnice slovní zásoby
(170 stran, barevný tisk, paperback), CD ROM

vydavatelství
Cambridge University Press, 1999
cena
465,- Kč (bez CD ROM) / 566,- Kč (s CD ROM)
Slovní zásoba je jedním z nejdůležitějších jazykových prostředků. Bez znalosti slovíček se pravděpodobně ani nedomluvíte, ani nebudete rozumět mluvenému či psanému textu. Dokonce vám budou dělat problémy i gramatická cvičení, protože mluvnická pravidla nebudete moci aplikovat, nebudete rozumět ani příkladovým větám. Kolikrát studenti shání doučování angličtiny, a nakonec se ukáže, že jediným důvodem, proč ve škole látce nerozumí, je neznalost slovní zásoby.

Metod, jak se učit slovíčka je bezpočet. I materiálů, knih, učebnic a cvičebnic jsou spousty. Vybrat si tu správnou metodu a učebnici je velice důležité. V dnešní recenzi se podíváme na první titul v sérii učebnic English Vocabulary in Use - úroveň Elementary (určena pro začátečníky a pokročilé začátečníky).

Tato kniha pokrývá cca 1,250 základních lexikálních jednotek (slovíček, spojení, apod.), které jsou nezbytně nutné k tomu, abyste se domluvili v základních každodenních situacích. Vzhledem k tomu, že se jedná o britskou učebnici, vše je psáno anglicky. Pokud si myslíte, že to nemůžete zvládnout, protože jste přece jen ještě začátečníci, nenechte se odradit. Tuto učebnici napsali zkušení autoři a je koncipována tak, aby vše bylo názorné a snadno pochopitelné i bez použití rodného jazyka studentů. V některých případech se ale očekává, že studenti budou mít po ruce slovník.

Organizace učebnice

Stejně jako u ostatních titulů 'In Use' nakladatelství Cambridge University Press, i tato kniha je rozdělena do jednotek (lekcí), z nichž každá zabírá jednu dvojstranu. Levá stránka obsahuje prezentaci nové látky (okruhu slovní zásoby) a na pravé straně naleznete úkoly, ve kterých si tato nová slovíčka můžete procvičit.

Náhled Vocabulary in Use


Novou slovní zásobu autoři prezentují pomocí příkladových vět, ze kterých je význam daného slova jasný, pomocí srozumitelných definic, a často i barevných ilustrací. Takto se např. naučíte slova single, married, widowed:

If you do not have a partner, you are single.
If you have a husband or wife, you are married.
If your husband or wife dies, you are widowed.

(EVU Elementary, p. 60)

V prvních lekci se seznámíte se slovíčky, která jsou pro práci s učebnicí nutná, tedy např. názvy slovních druhů, různé pokyny (doplňte, vyberte, opravte, přiřaďte atd.) a druhá obsahuje tipy, jak se nejépe slovní zásobu učit. Tyto dvě lekce jsou dobrou přípravou na další práci s učebnicí i na studium slovní zásoby obecně.

Následujících dvanáct lekcí se zaměřuje na každodenní slovesa, jejich použití a gramatické vlastnosti. Naučíte se zde např. správně používat slovesa MAKE a DO, BRING a TAKE, SAY a TELL (včetně rozdílů mezi nimi), seznámíte se se základními frázovými slovesy (např. put on, turn down) a podobně.

Dalších dvanáct okruhů se věnuje morfologii, procvičíte si zde tvoření slov pomocí přípon a předpon, proberete předložky, přídavná jména, příslovce, předložkové vazby, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a mnoho dalšího. Vše zde napomáhá k tomu, aby jste se skutečně učili používání slov (tedy včetně jejich gramatických vlastností).

Zbylé lekce se zabývají tématickými okruhy z vašeho prostředí, tedy tématy jako lidé, pocity, pozdravy, zdraví a nemoci, ve městě, na venkově, počasí, jídlo, domov, škola, práce, volný čas či světové problémy. Obsahuje prostě vše, co by student měl znát, aby mohl pokročit k úrovni Pre-Intermediate.

Cvičení na pravé části dvojstrany obsahují různé typy úloh, ve kterých si prakticky zkusíte nově naučená slova použít, např. doplňování slov do vět, přiřazování opaků, popisování obrázků. Některé otázky vyžadují přesné odpovědi, jiné jsou otevřenější a dávají studentům větší prostor. Klíč v závěru učebnice samozřejmě obsahuje správné řešení všech úkolů, a nabízí možné odpovědi k těm, které jsou otevřené.

V závěru učebnice naleznou studenti kromě klíče ke cvičením i rejstřík použitých slovíček. Každé zde má fonetický přepis výslovnosti a číslo lekce, ve které se objevuje. Fonetické symboly jsou předem vysvětleny.

CD-ROM

Obálka Vocabulary in Use CDVerze knihy s CD-ROM je o cca 70 kč dražší, a proto vás jistě bude zajímat, zda si připlatit, či zůstat u základní verze. Osobně si myslím, že tento prvek je velmi důležitý. Nabízí totiž stovky dalších cvičení, ve ktrých si naučenou slovní zásobu budete moci trénovat a zkoušet. Cvičení na tomto médiu jsou rozdělena podle lekcí v učebnici, a každá lekce obsahuje několik úkolů. Čeká vás zde doplňování slov, přiřazování, křížovky atd. Všechny věty, které doplníte, jsou namluveny rodilým mluvčím. Výbornou funkcí je také vytváření vlastních testů. Vyberete si lekce, ze kterých se chcete dát otestovat a počítač sám vám sestaví test. Užitečným prvkem CD je také slovník, ve kterém můžete vyhledávat, poslechnout si výslovnost a dokonce si do něho psát vlastní poznámky.

Náhled Vocabulary in Use CD


Bohužel, firma, která tento software vyvíjela, asi nestačila důkladně odladit všechny chyby. Ani na třech počítačích s Win XP se mi v programu vůbec nepodařila spustit fce testování. Program se uzavřel a Windows oznámil Runtime Error. To by se asi u tak profesionálního produktu stát nemělo. Na webových stránkách Cambridge sice najdete oznámení, že tento problém se může na některých systémech Windows vyskytnout, ale záplatu si můžete stáhnout pouze pro verzi Pre-Intermediate a Intermediate. Snad vydavatelství tento problém napraví. Druhou nevýhodou programu je ochrana proti kopírování, kvůli které musíte mít vždy při spuštění originální CD ROM v mechanice. To je velká nevýhoda pro ty, kteří své mechaniky používají i pro jiné účely, než studium slovíček. Výhodu potom mají ti, kteří tuto ochranu umí obejít či dokonce vlastní cracknuté CD.

Celkové hodnocení

Učebnice English Vocabulary In Use je na velmi vysoké úrovni. Slovní zásoba je zde velmi jednoduše a systematicky prezentována. Nezaměřuje se jen na seznamy slovíček, ale pokouší se o to, aby každé nové slovo bylo zasazeno do kontextu a student se kromě jeho významu naučil i jeho použití. I graficky je kniha řešena velice dobře, stránky vypadají přehledně. Barevné ilustrace jsou milé a pěkné, nikoliv jako obrázky jiných učebnic, které sice plní svou funkci, ale moc atraktivně nepůsobí.

Na druhou stranu, nalezneme zde však i několik negativ. Jedním z nich je to, že často kniha nenabízí dostatek cvičení na daný okruh slovní zásoby. Na levé stránce je cca 20-30 nových slovíček, a ve cvičení si každé jednou doplníte či přiřadíte a tím to končí. To samozřejmě pro pořádné procvičení nemůže stačit. V tom se dle mého názoru velmi liší řada Grammar In Use od řady Vocabulary in Use. U gramatiky si na cvičeních na jedné stránce, můžete daný jev důkladně procvičit, pochopit a naučit, ale u slovní zásoby tomu tak není. Proto by možná autoři měli cvičením věnovat více prostoru. Částečně to kompenzují cvičeními na přiloženém CD ROM, popř. dodatečnými testy v knize Test Your Vocabulary in Use, ale je to pro studenty další nemalý finanční výdaj. Stránka s cvičeními mi občas připadá poněkud nevyužitá, ilustrace někdy až příliš velké, prázdná bílá místa až moc častá. Cena není nejmenší, a proto si myslím, že by přece jenom kniha mohla nabízet trochu více.

I přes výše zmíněná negativa tuto knihu doporučuji. Podobných materiálů mnoho není a pokud ano, myslím, že jejich záporné stránky by zabíraly několik odstavců. English Vocabulary in Use - Elementary je velmi dobrá učebnice a začínajícím a mírně pokročilým studentům jistě zpestří učení a bude pro ně velkým přínosem.

Cambridge University PressExterní Odkazy:
CUP: English Vocabulary In Use - Informace o této učebnici na stránkách vydavatelství Cambridge University Press
In Use CUP: In Use - Informace o celé řadě učebnic In Use na stránkách nakladatelství.


In Use series


englishbooks.cz Englishbooks.cz
V tomto e-shopu zakoupíte English Vocabulary in Use s 10% slevou.
English Vocabulary in Use - Elementary (www.englishbooks.cz)

Přepis bublinkové nápovědy: