Use of English 37

Vydáno dne 22.09.2006

37. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. He ________ at 5 o'clock, because he doesn't want to be late for work.

  1. always gets up
  2. does always get up
  3. has always been getting up
  4. is always getting up
 2. “Would you like ________ cheese?” – “Yes, please.”

  1. a
  2. a few
  3. any
  4. some
 3. “Don't ________ up! If you hurry, you may still catch the train.”

  1. bring
  2. get
  3. give
  4. put
 4. Mary decided ________ anywhere.

  1. not going
  2. not to go
  3. to going not
  4. to not going
 5. I ________ be late again. That would be the second time this week!

  1. don't have to
  2. haven't to
  3. mustn't
  4. needn't
 6. It was three kilometres away, so we took ________.

  1. bike
  2. by bike
  3. on a bike
  4. our bikes
 7. We may visit them if we ________ to London.

  1. go
  2. went
  3. will go
  4. would go
 8. Let's go, there's only ________ rain.

  1. light
  2. slight
  3. small
  4. thin
 9. The teacher ________ us to bring the essays on Monday.

  1. said
  2. spoke
  3. talked to
  4. told
 10. Shhhh! Be quiet. Somebody might hear ________.

  1. each other
  2. himself
  3. ourselves
  4. us
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) d, 3) c, 4) b, 5) c, 6) d, 7) a, 8) a, 9) d, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: