Business English Test 2

Vydáno dne 26.09.2006

Potřebujete pro svoji práci obchodní angličtinu? Připravujete se na přijímací zkoušky na ekonomický obor VŠ? Potom je tento test určen vám. 1. Competitors ________.

  1. are companies that produce similar products or provide similar services
  2. are responsible for public relations
  3. have to travel a long distance to work
  4. sell products in large quantities
 2. The new product costs 200 pounds, ________ included.

  1. CEO
  2. GDP
  3. VAT
  4. VIP
 3. We're ________ in your products.

  1. interest
  2. interested
  3. interesting
  4. interestingly
 4. “Can I speak to Mr. Brown, please?” – “________ on, I'll put you through.”

  1. Hang
  2. Hold
  3. Keep
  4. Stay
 5. I'm afraid ________ our new catalogue is still in print.

  1. for
  2. so
  3. that
  4. then
 6. We're in ________ contact with the market.

  1. close
  2. narrow
  3. near
  4. nearby
 7. I joined ________ the company in 1997.

  1. ---
  2. in
  3. to
  4. with
 8. The ________ of the company went on strike.

  1. employees
  2. employers
  3. staffs
  4. wages
 9. “What does he do?” – “He's ________ chemicals.”

  1. at
  2. for
  3. in
  4. on
 10. Our product ________ well throughout the USA. It was a great success.

  1. is selling
  2. selling
  3. sold
  4. was sold
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) b, 4) b, 5) c, 6) a, 7) a, 8) a, 9) c, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: