Listening: Telephone conversations 1

Vydáno dne 27.09.2006

Poslechový test: Poslechnete si telefonní konverzaci a doplníte základní osobní údaje (jméno, věk, telefon…)Listen to the telephone conversation and fill in the missing information.
You can listen to the conversation twice.


QUESTIONNAIRE

First name: ___________________________(1)

Last name: ___________________________(2)

Age: ___________________________(3)

City: ___________________________(4) , Michigan

Married(yes/no): ___________________________(5)

Job: ___________________________(6)

Phone #: ___________________________(7)


Správné odpovědi: 1) Monica ; 2) Rigby ; 3) 38 / thirty-eight ; 4) Detroit ; 5) yes / y ; 6) teacher / a teacher ; 7) 767 555 0541 / 7675550541
Přepis bublinkové nápovědy: