Listening: Telephone conversations #2

Vydáno dne 28.09.2006

Poslechový test: Poslechnete si telefonní konverzaci a doplníte základní osobní údaje (jméno, věk, telefon…)Listen to the telephone conversation and fill in the missing information.
You can listen to the conversation twice.


QUESTIONNAIRE

First name: ___________________________(1)

Last name: ___________________________(2)

Age: ___________________________(3)

City: ___________________________(4)

Married/Single: ___________________________(5)

Occupation: ___________________________(6)

Phone #: ___________________________(7)


Správné odpovědi: 1) Stephanie / Stephany ; 2) warner ; 3) 18 / eighteen ; 4) New York / New York City ; 5) single ; 6) student / a student ; 7) 908 878 7783 / 9088787783
Přepis bublinkové nápovědy: