Listening: Questions and Answers #2

Vydáno dne 06.10.2006

Poslechové cvičení, ve kterém uslyšíte deset otázek, a pro každou budete mít za úkol vybrat z nabídky nejvhodnější odpověď.Poslechněte si z nahrávky deset otázek a pro každou vyberte z nabídky jednu nejvhodnější odpověď.

Nahrávku si můžete poslechnout dvakrát.Nahrávku můžete spustit zde:

Stáhnout mp3
 1. Question 1

  1. He likes football.
  2. He's a pilot.
  3. He's very friendly.
 2. Question 2

  1. They are coming from work.
  2. They're from Italy.
  3. They're shopping.
 3. Question 3

  1. 15 pounds.
  2. 25 years old.
  3. There are three.
 4. Question 4

  1. At 8 o'clock.
  2. By car.
  3. In a bank in the city centre.
 5. Question 5

  1. No.
  2. Yes, I like.
  3. Yes, please.
 6. Question 6

  1. At 8.
  2. In Elm Street.
  3. It's 8 o'clock.
 7. Question 7

  1. It's white.
  2. No, I can wear what I like.
  3. Where? It's on the chair.
 8. Question 8

  1. No, go there by plane.
  2. Yes, I like AC Milan.
  3. Yes, they're great.
 9. Question 9

  1. 7th November.
  2. It's midday.
  3. Monday.
 10. Question 10

  1. On Tuesday.
  2. To Spain.
  3. Yesterday morning.
Správné odpovědi: 1) c, 2) b, 3) a, 4) b, 5) a, 6) a, 7) b, 8) c, 9) a, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: