Matrix PRE Unit 3 (3)

Vydáno dne 03.10.2005

Adjectives, pages 32–33 
convenient - výhodný, vhodný, příhodný, pohodlný
BrE
/kən'vi:niənt/ Přehrát
AmE
/kən'vi:niənt/ Přehrát

adjective - advantageous or suitable

 
inconvenient - nevýhodný, nepraktický, nevyhovující
BrE
/ˌɪŋkən'vi:nɪənt/ Přehrát
AmE
/ˌɪnkən'vi:nɪənt/ Přehrát

adjective - not suitable, problematic, causing you trouble

 
light - lehký, slabý (např. vítr)
BrE
/'laɪt/ Přehrát
AmE
/'laɪt/ Přehrát

adjective - not strong, not heavy

 
loud - hlasitý, hlučný
BrE
/'laʊd/ Přehrát
AmE
/'laʊd/ Přehrát

adjective - noisy, not quiet or silent

 
noisy - hlučný
BrE
/'nɔɪzi/ Přehrát
AmE
/'nɔɪzi/ Přehrát

adjective - making loud unpleasant sounds

 
quiet - klidný, mírný, tichý
BrE
/'kwaɪət/ Přehrát
AmE
/'kwaɪət/ Přehrát

adjective - calm, peaceful, not noisy

 
smart - slušivý, elegantní
BrE
/'smɑ:t/ Přehrát
AmE
/'smɑ:rt/ Přehrát

adjective - (about clothes) good looking, fit for formal ocassions; (about people) of an attractive appearance

Přepis bublinkové nápovědy: