Matrix PRE Unit 6 (6)

Vydáno dne 03.10.2005

Writing an application and CV, pages 76–77 
advertisement - reklama, inzerát
BrE
/əd'vɜ:tɪsmənt/ Přehrát
AmE
/ˌædvər'taɪzmənt/ Přehrát

noun - information in the newspapers or TV etc. that tries to persuade people to buy a product, use a service etc.

 
ambitious - ambiciózní
BrE
/æm'bɪʃəs/ Přehrát
AmE
/æm'bɪʃəs/ Přehrát

adjective - wanting and expecting to achieve great things in life

 
application - přihláška, žádost
BrE
/ˌæplɪ'keɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌæplɪ'keɪʃn/ Přehrát

noun - a formal written request

 
CV - životopis (strukturovaný), strukturovaný životopis
BrE
/ˌsi:'vi:/ Přehrát
AmE
/ˌsi:'vi:/ Přehrát

noun - (abbreviation) a formal list of your personal data, qualifications, experience, etc. used especially when you apply for a job

 
enclose - přiložit (k dopisu apod.)
BrE
/ɪn'kləʊz/ Přehrát
AmE
/ɪn'kloʊz/ Přehrát

verb - to put something into the envelope with a letter, e.g. a photo, a document etc.

 
look back on - dívat se zpět na (vzpomínat), ohlížet se (vzpomínat)
BrE
/ˌlʊk'bæk ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌlʊk'bæk ɑ:n/ Přehrát

verb - to think about what happened

 
look forward to - těšit se na
BrE
/ˌlʊk'fɔ:wəd tʊ/ Přehrát
AmE
/ˌlʊk'fɔ:rwərd tʊ/ Přehrát

verb - to be expecting something pleasurable with longing

 
look through - pročíst si (rychle), zběžně si přečíst, projít si (text)
BrE
/'lʊk θru:/ Přehrát
AmE
/'lʊk θru:/ Přehrát

verb - to read something quickly

 
look up - vyhledat (ve slovníku apod.)
BrE
/ˌlʊk'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌlʊk'ʌp/ Přehrát

verb - to find something in a dictionary or directory etc.

 
permanent - stálý, trvalý, neustálý
BrE
/'pɜ:mənənt/ Přehrát
AmE
/'pɜ:rmənənt/ Přehrát

adjective - taking a long time, never ending

 
position - pozice, poloha, umístění
BrE
/pə'zɪʃn/ Přehrát
AmE
/pə'zɪʃn/ Přehrát

noun - the place where something or somebody is or belongs

 
require - vyžadovat, požadovat, žádat
BrE
/rɪ'kwaɪə/ Přehrát
AmE
/rɪ'kwaɪər/ Přehrát

verb - to demand, to need something

 
response - odpověď, reakce (na)
BrE
/rɪ'spɒns/ Přehrát
AmE
/rɪ'spɑ:ns/ Přehrát

noun - an answer or an action done as an answer to something

Přepis bublinkové nápovědy: