Use of English 39

Vydáno dne 10.10.2006

39. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. My grandfather is very good at ________ stories.

  1. saying
  2. speaking
  3. talking
  4. telling
 2. Many studies show us that people ________ taller and taller.

  1. are getting
  2. get
  3. have got
  4. have gotten
 3. I like ________ home before it's dark. I'm a bit afraid of the dark, you know.

  1. get
  2. getting
  3. to get
  4. to getting
 4. We were looking out of the window when there was suddenly a flash of ________.

  1. lightning
  2. rain
  3. thunder
  4. wind
 5. Nick is a very good friend of ________.

  1. our
  2. ours
  3. ourselves
  4. us
 6. I usually go ________ on Sunday afternoons.

  1. by bike
  2. cycling
  3. on a bicycle
  4. on bike
 7. Very ________ people know that there is more caffeine in tea than in coffee.

  1. few
  2. little
  3. seldom
  4. several
 8. I'm late again! I think I'll have to ________ up a good excuse this time.

  1. bring
  2. do
  3. make
  4. set
 9. I ________ try harder or I'll fail my exams.

  1. must
  2. ought
  3. shall must
  4. will have
 10. If she ________ taller, she would make a very good basketball player.

  1. is
  2. were
  3. would
  4. would be
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) a, 3) c, 4) a, 5) b, 6) b, 7) a, 8) c, 9) a, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: