Přítomné časy v angličtině (cvičení) 2

Vydáno dne 11.10.2006

Doplňte do deseti vět správný tvar slovesa v přítomném prostém nebo průběhovém čase.Doplňte do každé věty správný tvar slovesa v závorce, používejte přítomný čas prostý nebo průběhový.

Počítač vaše odpovědi sám vyhodnotí, ukáže, kde jste měli chyby, a hlavně vysvětlí, proč to má být jinak. Po vyhodnocení stačí myší přejet přes barevnou ikonku u každé odpovědi.

  1. My brother is a DJ. He ___________________________(1) (work) at night.
  2. He ___________________________(2) (always / ask) me about something. It's so annoying!
  3. Oh, the food is delicious. It ___________________________(3) (smell) good, too!
  4. What ___________________________(4) (you / think) about? You have such a happy look on your face!
  5. His parents ___________________________(5) (paint) the whole apartment and so he ___________________________(6) (stay) at his grandmother's for a few days.
  6. I ___________________________(7) (not / do) karate any more. I wasn't very good at it anyway.
  7. I ___________________________(8) (study) every day and I ___________________________(9) (think) that my English ___________________________(10) (get) better and better.
  8. I ___________________________(11) (not / know) what ___________________________(12) (you /try) to say. Can you be more specific?
  9. “Hi! We ___________________________(13) (have) a wonderful time here. We ___________________________(14) (return) on Tuesday. Can you meet us at the airport? The plane ___________________________(15) (arrive) at 5 pm.”
  10. The elevator ___________________________(16) (not / work) again, I'll have to take the stairs.
Správné odpovědi: 1) works ; 2) is always asking / 's always asking ; 3) smells ; 4) are you thinking ; 5) are painting ; 6) is staying / 's staying ; 7) don't do / do not do ; 8) study ; 9) think ; 10) is getting ; 11) don't know / do not know ; 12) you are trying / you're trying ; 13) are having / 're having ; 14) are returning / 're returning ; 15) arrives ; 16) isn't working / is not working
Přepis bublinkové nápovědy: