Use of English 40

Vydáno dne 15.10.2006

40. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. We could hear a rumble of ________ in the distance.

  1. lightning
  2. rain
  3. storm
  4. thunder
 2. I said goodbye to my friends and got ________ the car.

  1. off
  2. out
  3. out of
  4. out off
 3. I never took English lessons. I taught ________.

  1. me
  2. mine
  3. my own
  4. myself
 4. I don't know what you want me to ________.

  1. ask
  2. say
  3. speak
  4. tell
 5. You ________ to talk during the exam.

  1. aren't able
  2. aren't supposed
  3. don't have
  4. haven't
 6. Come on! Let's go! There's ________ little time!

  1. just
  2. much
  3. still
  4. too
 7. Do you know about Charlie and Janet? They ________ up after two years of marriage!

  1. broke
  2. cleared
  3. took
  4. turned
 8. They helped him ________ the work on time.

  1. finished
  2. finishing
  3. to finish
  4. to finishing
 9. We're going on holiday tomorrow. Our plane ________ at 7 am.

  1. has left
  2. is leaving
  3. is left
  4. leaves
 10. If they invited you to the party, ________ go?

  1. did you
  2. do you
  3. will you
  4. would you
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) c, 3) d, 4) b, 5) b, 6) d, 7) a, 8) c, 9) d, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: