Multiple choice: "2 am" by Sleepy Kingdom

Vydáno dne 19.10.2006

Test zaměřený na gramatiku, ve kterém budete mít za úkol doplnit do textu písně chybějící výrazy (z výběru). Po zkontrolování odpovědí si budete píseň moci poslechnout.Doplňte vynechaná slova a fráze v textu písně, aby text byl gramaticky i významově správný.

Po dokončení klepněte na tlačítko 'vyhodnotit' - počítač sám vaše odpovědi vyhodnotí (zdůvodnění si budete moci přečíst tak, že myší přejedete přes barevnou ikonku u každé odpovědi). Na závěr si tuto píseň budete moci poslechnout.


2 am

by Sleepy Kingdom

Can you ________________________________ (1) a time
When the days seemed ________________________________ (2) a lifetime
And it was ok ________________________________ (3)
When things didn't ________________________________ (4) your way
And the world was as big ________________________________ (5) your backyard
You'd do anything to have that today

It's ________________________________ (6) 2 am and all is well
On the line dividing Earth ________________________________ (7) hell
It's been an hour since the bottle ________________________________ (8)
If I forget to look up, watch ________________________________ (9)  me

Living day to day for weeks on end
Finally Friday rolls around
All my friends say why do you play those sad ________________________________ (10)
But they ________________________________ (11) the words and sing along
I get the feeling something's ________________________________ (12)
Where ________________________________ (13) the night go?
Do you know what time  ________________________________ (14) ?

(chorus)

We live ________________________________ (15) the age
Where the winners push around the losers
And ________________________________ (16) a big space between
The beggars and the choosers
The answer lies ________________________________ (17) the sky
You've ________________________________ (18) your mind
You don't know where it is

(chorus)

Written by: Greg Tubbs, Vocals: Scott Parks, Guitars: Scott Parks, Bass: Nikoli Golubev, Drum Program: Scott Parks
Visit the Sleepy Kingdom website at www.sleepykingdom.com

Možnosti:
  1. a) memorize
  2. b) remember
  3. c) remind
  1. a) last
  2. b) lasting
  3. c) to last
  1. a) cry
  2. b) crying
  3. c) to cry
  1. a) go
  2. b) going
  3. c) went
  1. a) ---
  2. b) as
  3. c) like
  1. a) ---
  2. b) at
  3. c) on
  1. a) and
  2. b) by
  3. c) into
  1. a) fallen
  2. b) fell
  3. c) has fallen
  1. a) for
  2. b) out
  3. c) over
  1. a) a song
  2. b) song
  3. c) songs
  1. a) are able to
  2. b) can
  3. c) know
  1. a) badly
  2. b) wrong
  3. c) wrongly
  1. a) did
  2. b) has
  3. c) was
  1. a) is
  2. b) is it
  3. c) it is
  1. a) at
  2. b) in
  3. c) while
  1. a) so
  2. b) such
  3. c) that
  1. a) at
  2. b) in
  3. c) on
  1. a) crossed
  2. b) lost
  3. c) made
Správné odpovědi: 1) remember , 2) to last , 3) to cry , 4) go , 5) as , 6) --- , 7) and , 8) fell , 9) over , 10) songs , 11) know , 12) wrong , 13) did , 14) it is , 15) in , 16) such , 17) in , 18) lost
Přepis bublinkové nápovědy: