Project 3 Unit 4 A-B

Vydáno dne 03.10.2005

Time and Places; Kids 
come round - stavit se (u), přijít na návštěvu, navštívit
BrE
/ˌkʌm'raʊnd/ Přehrát
AmE
/ˌkʌm'raʊnd/ Přehrát

verb - to visit someone briefly

 
delicious - lahodný, chutný, rozkošný
BrE
/dɪ'lɪʃəs/ Přehrát
AmE
/dɪ'lɪʃəs/ Přehrát

adjective - very tasty, very good or pleasant, cute

dream
dream - snít, mít sny, mít sen
BrE
/'dri:m/ Přehrát
AmE
/'dri:m/ Přehrát

verb - to see pictures in your head while you are sleeping

 
get ready - připravit, připravit se
BrE
/ˌget'redi/ Přehrát
AmE
/ˌget'redi/ Přehrát

verb - to prepare something, to prepare yourself for something

 
go out with - chodit s (kým)
BrE
/ˌgəʊ 'aʊt wɪð/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ 'aʊt wɪð/ Přehrát

verb - to have somebody as a boyfriend or girlfriend

 
really - opravdu, skutečně, velmi, moc
BrE
/'ri:əli/ Přehrát
AmE
/'ri:əli/ Přehrát

adverb - very, used to emphasize the degree of something, used to emphasize that something is true

 
scan - naskenovat (do počítače)
BrE
/'skæn/ Přehrát
AmE
/'skæn/ Přehrát

verb - to transform a picture, text etc. from a piece of paper into a computer

 
sound - znít (jako), vypadat
BrE
/'saʊnd/ Přehrát
AmE
/'saʊnd/ Přehrát

verb - to give an impression

 
virtual - virtuální, zdánlivý
BrE
/'vɜ:tʃʊəl/ Přehrát
AmE
/'vɜ:rtʃʊəl/ Přehrát

adjective - created and existing on a computer; appearing to be real

volleyball
volleyball - volejbal, odbíjená
BrE
/'vɒlibɔ:l/ Přehrát
AmE
/'vɑ:libɔ:l/ Přehrát

noun - a sport in which two teams try to hit the ball over the net by hands. The ball mustn't touch the ground on the team's half of the court

Přepis bublinkové nápovědy: