Project Plus Unit 3 C-D

Vydáno dne 03.10.2005

Problems; Extensive reading 
afford - dovolit si, moci si dovolit (finančně)
BrE
/ə'fɔ:d/ Přehrát
AmE
/ə'fɔ:rd/ Přehrát

verb - to have enough money in order to buy something or pay for something

 
ashamed - zahanbený
BrE
/ə'ʃeɪmd/ Přehrát
AmE
/ə'ʃeɪmd/ Přehrát

adjective - feeling guilty and embarassed because you have done something bad

 
bent - ohnutý, zkřivený
BrE
/'bent/ Přehrát
AmE
/'bent/ Přehrát

adjective - made into a curved shape

 
break off - ulomit
BrE
/'breɪk'ɒf/ Přehrát
AmE
/'breɪk'ɑ:f/ Přehrát

verb - to separate a piece of something by force

 
broken down - rozbitý, porouchaný
BrE
/'brəʊkən'daʊn/ Přehrát
AmE
/'broʊkən'daʊn/ Přehrát

adjective - (about a machine, car etc.) not working

 
burnt - připálený, spálený
BrE
/'bɜ:nt/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rnt/ Přehrát

adjective - cooked for too long, esp. when it started to be brown or black

 
clerk - úředník, recepční
BrE
/'klɑ:k/ Přehrát
AmE
/'klɜ:rk/ Přehrát

noun - a person who deals with clients in a bank etc.

 
cold-hearted - nemilosrdný, bezcitný
BrE
/ˌkəʊld'hɑ:tɪd/ Přehrát
AmE
/ˌkoʊld'hɑ:rt̬ɪd/ Přehrát

adjective - having no mercy, kindness or understanding

 
come off - upadnout, odlomit se
BrE
/ˌkʌm'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌkʌm'ɑ:f/ Přehrát

verb - to fall off something; to be removed from something

 
cracked - prasklý, popraskaný
BrE
/'krækt/ Přehrát
AmE
/'krækt/ Přehrát

adjective - having cracks

 
crash - rozbít, roztříštit
BrE
/'kræʃ/ Přehrát
AmE
/'kræʃ/ Přehrát

verb - to break by force; to break into many parts

 
damaged - poškozený
BrE
/'dæmɪdʒd/ Přehrát
AmE
/'dæmɪdʒd/ Přehrát

adjective - spoiled, harmed

 
day off - den volna
BrE
/ˌdeɪ'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌdeɪ'ɑ:f/ Přehrát

noun - a free day, a one-day holiday

 
dead - vybitý, nefunkční, nefungující
BrE
/'ded/ Přehrát
AmE
/'ded/ Přehrát

adjective - not working any more; finished

 
double - zdvojit, zdvojnásobit
BrE
/'dʌbl/ Přehrát
AmE
/'dʌbl/ Přehrát

verb - to make twice as big

 
fiancé - snoubenec
BrE
/fɪ'ɒnseɪ/ Přehrát
AmE
/ˌfɪ:ɑ:n'seɪ/ Přehrát

noun - a man who has promised to marry someone

 
fiancée - snoubenka
BrE
/fɪ'ɒnseɪ/ Přehrát
AmE
/ˌfɪ:ɑ:n'seɪ/ Přehrát

noun - a woman who has promised to marry someone

 
flat - píchlý (pneu), prázdný (pneu)
BrE
/'flæt/ Přehrát
AmE
/'flæt/ Přehrát

adjective - (of a tyre etc.) empty, without air

grave
grave - hrob, hrobka
BrE
/'greɪv/ Přehrát
AmE
/'greɪv/ Přehrát

noun - a place in the cemetery where a dead body is buried

chain
chain - řetěz, řetízek
BrE
/'tʃeɪn/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪn/ Přehrát

noun - a long line of metal rings connected to each other

 
cheerful - veselý, radostný
BrE
/'tʃɪəfl/ Přehrát
AmE
/'tʃɪrfl/ Přehrát

adjective - very happy

lock
lock - zámek
BrE
/'lɒk/ Přehrát
AmE
/'lɑ:k/ Přehrát

noun - a thing in a door etc., which can only be opened with a key

 
mend - spravit, opravit
BrE
/'mend/ Přehrát
AmE
/'mend/ Přehrát

verb, British English - to fix something that has been broken or not working properly

 
missing - chybějící, ztracený, nepřítomný
BrE
/'mɪsɪŋ/ Přehrát
AmE
/'mɪsɪŋ/ Přehrát

adjective - lost, not present, not in the right place

 
partner - partner, partnerka
BrE
/'pɑ:tnə/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rtnər/ Přehrát

noun - a person who shares in the same activity as somebody else

 
plugged in - zapojený do elektřiny, v zásuvce
BrE
/ˌplʌgd'ɪn/ Přehrát
AmE
/ˌplʌgd'ɪn/ Přehrát

adjective - connected to the electricity supply

 
puncture - píchnutí (např. pneumatiky), píchnutá pneumatika, propíchnutí (např. pneumatiky)
BrE
/'pʌŋktʃə/ Přehrát
AmE
/'pʌŋktʃər/ Přehrát

noun - a small hole in something, esp. in a tyre

 
scratched - poškrábaný, škrábnutý
BrE
/'skrætʃt/ Přehrát
AmE
/'skrætʃt/ Přehrát

adjective - having scratches

 
size - velikost
BrE
/'saɪz/ Přehrát
AmE
/'saɪz/ Přehrát

noun - a statement of how large or small something is

 
stolen - ukradený, odcizený
BrE
/'stəʊlən/ Přehrát
AmE
/'stoʊlən/ Přehrát

adjective - taken without permission

 
stuck - zaseklý, uvízlý
BrE
/'stʌk/ Přehrát
AmE
/'stʌk/ Přehrát

adjective - unable to move in any direction

 
switch off - vypnout (vypínačem)
BrE
/ˌswɪtʃ'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌswɪtʃ'ɑ:f/ Přehrát

verb - to turn off (the light etc.)

take off
take off - svléknout, sundat, svlékat, svléci, zout
BrE
/ˌteɪk'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk'ɑ:f/ Přehrát

verb - to remove something you have been wearing, e.g. a piece of clothes etc.

 
torn - roztržený, potrhaný, roztrhlý, roztrhaný
BrE
/'tɔ:n/ Přehrát
AmE
/'tɔ:rn/ Přehrát

adjective - damaged by pulling it appart

turkey
turkey - krocan, krůta
BrE
/'tɜ:ki/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rki/ Přehrát

noun - a large farm bird which is usually eaten on special days, such as Christmas or Thanksgiving

 
turn off - vypnout
BrE
/ˌtɜ:n'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'ɑ:f/ Přehrát

verb - to stop a machine etc. by using a switch

 
wages - mzda
BrE
/'weɪdʒɪz/ Přehrát
AmE
/'weɪdʒɪz/ Přehrát

noun - money that you get for what you do at work

 
wrong - nesprávný, špatný
BrE
/'rɒŋ/ Přehrát
AmE
/'rɒŋ/ Přehrát

adjective - incorrect, not right

Přepis bublinkové nápovědy: