Project Plus Unit 6 A

Vydáno dne 03.10.2005

Body Clocksaerobics
aerobics - aerobik
BrE
/eə'rəʊbɪks/ Přehrát
AmE
/e'roʊbɪks/ Přehrát

noun - a kind of physical exercises that is done with music

 
alert - pohotový, ostražitý, čilý
BrE
/ə'lɜ:t/ Přehrát
AmE
/ə'lɜ:rt/ Přehrát

adjective - ready to act suddenly

 
body clock - vnitřní hodiny, fyziologický rytmus těla
BrE
/'bʌdi klɒk/ Přehrát
AmE
/'bʌdi klɑ:k/ Přehrát

noun - the circadian rhythm, it regulates sleeping patterns, body temperature, hormone levels etc.

 
depressed - deprimovaný, sklíčený, v depresi
BrE
/dɪ'prest/ Přehrát
AmE
/dɪ'prest/ Přehrát

adjective - very unhappy for a long period of time

 
fall - klesat, upadat
BrE
/'fɔ:l/ Přehrát
AmE
/'fɔ:l/ Přehrát

verb - to go or come down

 
hormone - hormon
BrE
/'hɔ:məʊn/ Přehrát
AmE
/'hɔ:rmoʊn/ Přehrát

noun - a substance present in the body that influences development, growth, sex etc.

jogging
jogging - běhání
BrE
/'dʒɒgɪŋ/ Přehrát
AmE
/'dʒɑ:gɪŋ/ Přehrát

noun - running to keep fit

 
nap - zdřímnout si, dřímat, dát si dvacet
BrE
/'næp/ Přehrát
AmE
/'næp/ Přehrát

verb - to have a short light sleep

 
physical - tělesný, fyzický
BrE
/'fɪzɪkl/ Přehrát
AmE
/'fɪzɪkl/ Přehrát

adjective - connected with the body

 
relaxed - uvolněný
BrE
/rɪ'lækst/ Přehrát
AmE
/rɪ'lækst/ Přehrát

adjective - not stressed or strained

 
rise - vstávat, zdvihat se, vstát, zdvihnout se, povstat, vzpřímit se, stoupat, stoupnout
BrE
/'raɪz/ Přehrát
AmE
/'raɪz/ Přehrát

verb - to get up, to get upright

 
sleepy - ospalý
BrE
/'sli:pi/ Přehrát
AmE
/'sli:pi/ Přehrát

adjective - wanting to sleep

 
stress - stres, vypětí
BrE
/'stres/ Přehrát
AmE
/'stres/ Přehrát

noun - a kind of pressure that you feel when you have too much work to do

 
weightlifting - vzpírání
BrE
/'weɪtlɪftɪŋ/ Přehrát
AmE
/'weɪtlɪftɪŋ/ Přehrát

noun - the sport in which you lift heavy things

Přepis bublinkové nápovědy: