Rapture - Waiting

Vydáno dne 03.10.2005

Slovní zásoba z písně skupiny Rapture – ‚Waiting‘ 
ache - toužit, toužebně očekávat
BrE
/'eɪk/ Přehrát
AmE
/'eɪk/ Přehrát

verb - to long for something, to wish something very much

 
avert - odvrátit
BrE
/ə'vɜ:t/ Přehrát
AmE
/ə'vɜ:rt/ Přehrát

verb - to turn away (esp. your eyes)

 
believe - věřit, domnívat se, předpokládat
BrE
/bɪ'li:v/ Přehrát
AmE
/bɪ'li:v/ Přehrát

verb - to trust somebody or think that something is true

bleed
bleed - krvácet
BrE
/'bli:d/ Přehrát
AmE
/'bli:d/ Přehrát

verb - to lose blood

 
callousness - lhostejnost, necitelnost, zatvrdlost
BrE
/'kæləsnəs/ Přehrát
AmE
/'kæləsnəs/ Přehrát

noun - the lack of sympathy or feeling for something or somebody

 
confess - přiznat se, přiznat, zpovídat se
BrE
/kən'fes/ Přehrát
AmE
/kən'fes/ Přehrát

verb - to admit that you have done something

 
crime - zločin, trestný čin
BrE
/'kraɪm/ Přehrát
AmE
/'kraɪm/ Přehrát

noun - an act that is against the law and can be punished

 
crowd - zavalit, zaplnit
BrE
/'kraʊd/ Přehrát
AmE
/'kraʊd/ Přehrát

verb - to fill a place (e.g. of feelings, emotions, memories)

 
crush - rozdrtit, drtit, rozmáčknout, rozmačkat
BrE
/'krʌʃ/ Přehrát
AmE
/'krʌʃ/ Přehrát

verb - damage or destroy by pressing heavily

 
dark - tmavý, temný
BrE
/'dɑ:k/ Přehrát
AmE
/'dɑ:rk/ Přehrát

adjective - without light and brightness

 
devoted - oddaný
BrE
/dɪ'vəʊtɪd/ Přehrát
AmE
/dɪ'voʊt̬ɪd/ Přehrát

adjective - extremely loving, loyal and faithful

 
disappear - zmizet
BrE
/ˌdɪsə'pɪə/ Přehrát
AmE
/ˌdɪsə'pɪr/ Přehrát

verb - to become impossible to see or find

 
disconnection - odpojení, rozpojení
BrE
/ˌdɪskə'nekʃn/ Přehrát
AmE
/ˌdɪskə'nekʃn/ Přehrát

noun - the state of being disconnected

 
drive - hnát, dohnat (způsobit), způsobit
BrE
/'draɪv/ Přehrát
AmE
/'draɪv/ Přehrát

verb - to cause something, to make somebody do something

 
emptiness - prázdnota
BrE
/'emptinəs/ Přehrát
AmE
/'emptinəs/ Přehrát

noun - the state of being empty

 
fade - vyblednout, uvadnout, zvolna zmizet
BrE
/'feɪd/ Přehrát
AmE
/'feɪd/ Přehrát

verb - to lose strength, energy, colour, volume etc. slowly

garden
garden - zahrada, zahrádka
BrE
/'gɑ:dn/ Přehrát
AmE
/'gɑ:rdn/ Přehrát

noun - an area near a house where people grow flowers or vegetables, and where they often relax

 
greeting - pozdrav, uvítání
BrE
/'gri:tɪŋ/ Přehrát
AmE
/'gri:t̬ɪŋ/ Přehrát

noun - the words that you use to say hello or goodbye

 
hurt - bolet
BrE
/'hɜ:t/ Přehrát
AmE
/'hɜ:rt/ Přehrát

verb - to feel pain, to be painful

 
mend - spravit, opravit
BrE
/'mend/ Přehrát
AmE
/'mend/ Přehrát

verb, British English - to fix something that has been broken or not working properly

 
mess - hromádka neštěstí, nešťastný člověk
BrE
/'mes/ Přehrát
AmE
/'mes/ Přehrát

noun - a very unhappy person

 
quiet - klidný, mírný, tichý
BrE
/'kwaɪət/ Přehrát
AmE
/'kwaɪət/ Přehrát

adjective - calm, peaceful, not noisy

 
recede - ustupovat, ustoupit, vzdalovat se
BrE
/rɪ'si:d/ Přehrát
AmE
/rɪ'si:d/ Přehrát

verb - to move backward, to move away, to start to disappear

 
recently - nedávno, v poslední době, poslední dobou
BrE
/'ri:sntli/ Přehrát
AmE
/'ri:sntli/ Přehrát

adverb - not long ago; lately

 
save - zachránit
BrE
/'seɪv/ Přehrát
AmE
/'seɪv/ Přehrát

verb - to protect from death or from damage

 
shout - křičet, řvát, hulákat
BrE
/'ʃaʊt/ Přehrát
AmE
/'ʃaʊt/ Přehrát

verb - to speak very loudly, e.g. at somebody who is far from you etc.

 
silence - ticho, mlčení
BrE
/'saɪləns/ Přehrát
AmE
/'saɪləns/ Přehrát

noun - a period of time when there is no sound, no speaking etc.

 
tempt - pokoušet
BrE
/'tempt/ Přehrát
AmE
/'tempt/ Přehrát

verb - to try to persuade somebody to do something bad

 
tend - starat se, pečovat
BrE
/'tend/ Přehrát
AmE
/'tend/ Přehrát

verb, formal - to take care of sth, to look after sth

Přepis bublinkové nápovědy: