Headway ELE Unit 6 part 2

Vydáno dne 03.10.2005

Super kids, pages 48–49 
bedtime - čas jít spát
BrE
/'bedˌtaɪm/ Přehrát
AmE
/'bedˌtaɪm/ Přehrát

noun - the time when you go to bed

 
brilliant - skvělý, vynikající, brilantní
BrE
/'brɪlɪənt/ Přehrát
AmE
/'brɪliənt/ Přehrát

adjective - very good

 
genius - génius
BrE
/'dʒi:niəs/ Přehrát
AmE
/'dʒi:niəs/ Přehrát

noun - an extremely intelligent person

paint
paint - malovat
BrE
/'peɪnt/ Přehrát
AmE
/'peɪnt/ Přehrát

verb - to make picture by using paint and brushes etc.

 
pianist - pianista, pianistka
BrE
/'pɪənɪst/ Přehrát
AmE
/'pɪənɪst/ Přehrát

noun - a person who plays the piano

 
poor - chudý
BrE
/'pɔ:/ Přehrát
AmE
/'pʊr/ Přehrát

adjective - not having much money, not wealthy

 
practise - procvičovat
BrE
/'præktɪs/ Přehrát
AmE
/'præktɪs/ Přehrát

verb - to do something regularly in order to become better at it

 
Romania - Rumunsko
BrE
/rəʊ'meɪniə/ Přehrát
AmE
/roʊ'meɪniə/ Přehrát

noun - a Europen country, its capital is Bucharest

sad
sad - smutný
BrE
/'sæd/ Přehrát
AmE
/'sæd/ Přehrát

adjective - unhappy; making somebody feel unhappy; feeling sorrow

 
save - šetřit, ušetřit
BrE
/'seɪv/ Přehrát
AmE
/'seɪv/ Přehrát

verb - to keep for later use, (about money) not to spend, to keep

shy
shy - plachý, stydlivý
BrE
/'ʃaɪ/ Přehrát
AmE
/'ʃaɪ/ Přehrát

adjective - feeling nervous about talking to people, especially strangers

 
spend - utratit (peníze)
BrE
/'spend/ Přehrát
AmE
/'spend/ Přehrát

verb - to give money to pay for something

Přepis bublinkové nápovědy: