Use of English 45

Vydáno dne 27.11.2006

45. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. I believe that space ________ will be fairly common in the future.

  1. journey
  2. travel
  3. trip
  4. way
 2. Oh, it looks like rain! I wish I ________ an umbrella.

  1. had taken
  2. took
  3. would have taken
  4. would take
 3. Nobody believed that he could win the competition, but he ________ it off.

  1. brought
  2. made
  3. set
  4. took
 4. You were not here so she ________ you a message on the answering machine.

  1. gave
  2. left
  3. picked
  4. took
 5. Mike always goes out ________ Saturday nights.

  1. at
  2. in
  3. in the
  4. on
 6. Where are ________ CDs? I'm sure they were all on my desk.

  1. another
  2. the another
  3. the other
  4. the others
 7. Josh is back! He ________ about 5 minutes ago!

  1. has been returning
  2. has returned
  3. returned
  4. returns
 8. I went to the newsagent's and bought ________.

  1. a newspaper
  2. a newspapers
  3. newspaper
  4. some newspaper
 9. Yesterday I saw him ________ in a taxi with a very pretty girl. I don't know who she was.

  1. get
  2. got
  3. how he got
  4. to get
 10. He's just being stupid, ________?

  1. doesn't he
  2. hasn't he
  3. isn't he
  4. shall he
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) a, 4) b, 5) d, 6) c, 7) c, 8) a, 9) a, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: