Ryan Montbleau - The Boat Song

Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písničky The Boat Song. 
beat - tlukot, bušení
BrE
/'bi:t/ Přehrát
AmE
/'bi:t/ Přehrát

noun - a regularly repeated hit

boat
boat - člun, loďka
BrE
/'bəʊt/ Přehrát
AmE
/'boʊt/ Přehrát

noun - a small vehicle that travels across water

 
darling - zlatíčko, miláček
BrE
/'dɑ:lɪŋ/ Přehrát
AmE
/'dɑ:rlɪŋ/ Přehrát

noun - a nice word for a person you love

 
different - jiný, odlišný
BrE
/'dɪfrənt/ Přehrát
AmE
/'dɪfrənt/ Přehrát

adjective - not the same

 
draw near - přibližovat se, blížit se
BrE
/ˌdrɔ:'nɪə/ Přehrát
AmE
/ˌdrɔ:'nɪr/ Přehrát

verb - to come or move closer (to something)

face
face - obličej, tvář
BrE
/'feɪs/ Přehrát
AmE
/'feɪs/ Přehrát

noun - the front of your head, there are two eyes and a nose and mouth

 
fun - zábava, legrace
BrE
/'fʌn/ Přehrát
AmE
/'fʌn/ Přehrát

noun - amusement, an activity that brings joy and laughter

 
future - budoucnost, budoucí čas
BrE
/'fju:tʃə/ Přehrát
AmE
/'fju:tʃər/ Přehrát

noun - the time that will come, the things that will happen to us

 
head - směřovat, jít, vyrazit (někam)
BrE
/'hed/ Přehrát
AmE
/'hed/ Přehrát

verb - to go in the direction of

 
issue - problém, záležitost, podstatná věc
BrE
/'ɪʃu:/ Přehrát
AmE
/'ɪʃu:/ Přehrát

noun - something that matters; something in question; the subject of a discussion

 
leave - odejít, odjet, opustit
BrE
/'li:v/ Přehrát
AmE
/'li:v/ Přehrát

verb - to go away from somewhere or somebody

 
memory - vzpomínka
BrE
/'meməri/ Přehrát
AmE
/'meməri/ Přehrát

noun - something that you remember from your past

mirror
mirror - zrcadlo, zrcátko
BrE
/'mɪrə/ Přehrát
AmE
/'mɪrər/ Přehrát

noun - a glass surface in which you can see your reflection

 
miss - postrádat, stýskat se po
BrE
/'mɪs/ Přehrát
AmE
/'mɪs/ Přehrát

verb - to feel unhappy because something or somebody isn't with you

 
order - uspořádat, setřídit
BrE
/'ɔ:də/ Přehrát
AmE
/'ɔ:rdər/ Přehrát

verb - to put something together according to some rules, to make something neat, clean or tidy

 
reason - příčina, důvod
BrE
/'ri:zn/ Přehrát
AmE
/'ri:zn/ Přehrát

noun - something that makes you decide to do something

 
roll - kymácet se
BrE
/'rəʊl/ Přehrát
AmE
/'roʊl/ Přehrát

verb - (of a ship etc.) to move from side to side (usually because of strong wind)

 
same - stejný, tentýž, týž
BrE
/'seɪm/ Přehrát
AmE
/'seɪm/ Přehrát

adjective - exactly like something else, not different

 
seem - zdát se, připadat, vypadat
BrE
/'si:m/ Přehrát
AmE
/'si:m/ Přehrát

verb - to appear, to appear to be

 
separate - oddělit, rozdělit
BrE
/'sepəreɪt/ Přehrát
AmE
/'sepəreɪt/ Přehrát

verb - to move apart, to split or divide something

 
shore - pobřeží
BrE
/'ʃɔ:/ Přehrát
AmE
/'ʃɔ:r/ Přehrát

noun - the line of land along the sea or lake

 
side - bok
BrE
/'saɪd/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - the right or left part of something

 
sort out - vyřešit
BrE
/ˌsɔ:t'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌsɔ:rt̬'aʊt/ Přehrát

verb - to find an answer to something, to solve something

 
splash - cákat, cáknout, šplouchat, šplíchat
BrE
/'splæʃ/ Přehrát
AmE
/'splæʃ/ Přehrát

verb - to make a liquid fall or fly about in drops

 
stormy - bouřlivý, rozbouřený
BrE
/'stɔ:mi/ Přehrát
AmE
/'stɔ:rmi/ Přehrát

adjective - with very bad weather, with wind and rain

 
trip - cesta, výlet
BrE
/'trɪp/ Přehrát
AmE
/'trɪp/ Přehrát

noun - a journey to a place and back

 
weather - počasí
BrE
/'weðə/ Přehrát
AmE
/'weðər/ Přehrát

noun - the condition of wind, rain, sunshine, snow etc. at a certain time at a certain place

wet
wet - mokrý, vlhký, mokro, vlhko
BrE
/'wet/ Přehrát
AmE
/'wet/ Přehrát

adjective - covered or soaked in water

wind
wind - vítr
BrE
/'wɪnd/ Přehrát
AmE
/'wɪnd/ Přehrát

noun - moving air

Přepis bublinkové nápovědy: