Silent Night

Vydáno dne 07.12.2006

Snad nejslavnější vánoční koleda, známá v mnoha zemích světa.Silent Night

Silent night, Holy night TTT *1
All is calm, all is bright TTT *2
'Round yon virgin Mother and Child TTT *3
Holy infant so tender and mild TTT *4
Sleep in heavenly peace TTT *5
Sleep in heavenly peace TTT *6

Silent night, holy night TTT *7
Shepherds quake at the sight TTT *8
Glories stream from Heaven afar TTT *9
Heavenly hosts sing Alleluia TTT *10
Christ the Savior is born TTT *11
Christ the Savior is born TTT *12

Silent night, holy night TTT *13
Son of God, love's pure light TTT *14
Radiant beams from Thy holy face TTT *15
With the dawn of redeeming grace TTT *16
Jesus, Lord at Thy birth TTT *17
Jesus, Lord at Thy birth TTT *18


Music by Franz X. Gruber (1818).
Performed by Land WayPher (Waylan Bram and friends)


Poznámky

THOU, THY, THINE, THEE jsou archaická zájmena druhé osoby jednotného čísla:

Okruhy slovní zásoby: Slovíčka z písní: Silent Night
Okruhy slovní zásoby: Christmas

Překlad:
 1. Tichá noc, Svatá noc
 2. Všude je klid, všechno září
 3. Tam kolem panny Matky a Dítěte
 4. Svaté nemluvňátko, tak křehké a něžné
 5. spinkej v nebeském pokoji
 6. spinkej v nebeském pokoji
 7. Tichá noc, svatá noc
 8. Pastýři se třesou při tom pohledu
 9. Sláva proudí z dalekých nebes
 10. Božské zástupy zpívají Alleluia
 11. narodil se Kristus Spasitel
 12. narodil se Kristus Spasitel
 13. Tichá noc, svatá noc
 14. Syn Boží, světlo čisté lásky
 15. Zářivé paprsky z Tvé svaté tváře
 16. S úsvitem milosti vykoupení
 17. Ježíši, Pane, při svém narození
 18. Ježíši, Pane, při svém narození
Přepis bublinkové nápovědy: