Silent Night

Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z vánoční koledy Silent Night 
afar - z daleka
BrE
/ə'fɑ:/ Přehrát
AmE
/ə'fɑ:r/ Přehrát

adverb - from a great distance

beam
beam - paprsek
BrE
/'bi:m/ Přehrát
AmE
/'bi:m/ Přehrát

noun - a line of light

 
birth - narození, zrození
BrE
/'bɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rθ/ Přehrát

noun - the moment when you are born

 
bright - jasný
BrE
/'braɪt/ Přehrát
AmE
/'braɪt/ Přehrát

adjective - of a very strong clear light or colour

 
calm - klidný, tichý
BrE
/'kɑ:m/ Přehrát
AmE
/'kɑ:m/ Přehrát

adjective - quiet and peaceful

dawn
dawn - úsvit, rozbřesk, svítání
BrE
/'dɔ:n/ Přehrát
AmE
/'dɑ:n/ Přehrát

noun - the time in the morning when the sun starts to rise

 
glory - sláva
BrE
/'glɔ:ri/ Přehrát
AmE
/'glɔ:ri/ Přehrát

noun - great admiration, fame, honor etc. that you get for having achieved something

 
grace - milost (náb.), milosrdenství (náb.)
BrE
/'greɪs/ Přehrát
AmE
/'greɪs/ Přehrát

noun - God's kindness to people

heaven
heaven - nebe, nebesa
BrE
/'hevn/ Přehrát
AmE
/'hevn/ Přehrát

noun - the place where a god lives or where he takes good people after they die

 
heavenly - nebeský, andělský, božský
BrE
/'hevənli/ Přehrát
AmE
/'hevənli/ Přehrát

adjective - connected with heaven, God, angels etc.

 
holy - svatý, posvátný
BrE
/'həʊli/ Přehrát
AmE
/'hoʊli/ Přehrát

adjective - belonging to or related to a god

 
host - zástup (dav), houf, dav
BrE
/'həʊst/ Přehrát
AmE
/'hoʊst/ Přehrát

noun - a large number of people

infant
infant - nemluvně, kojenec
BrE
/'ɪnfənt/ Přehrát
AmE
/'ɪnfənt/ Přehrát

noun - a very young child, a baby

 
mild - něžný, jemný
BrE
/'maɪld/ Přehrát
AmE
/'maɪld/ Přehrát

adjective - gentle

 
peace - klid, pokoj
BrE
/'pi:s/ Přehrát
AmE
/'pi:s/ Přehrát

noun - quiet and calm time

 
pure - ryzí, čistý, bez příměsí
BrE
/'pjʊə/ Přehrát
AmE
/'pjʊr/ Přehrát

adjective - clean, not mixed with anything else

 
quake - třást se, otřást se, klepat se
BrE
/'kweɪk/ Přehrát
AmE
/'kweɪk/ Přehrát

verb - to shake

 
radiant - zářivý, zářící
BrE
/'reɪdiənt/ Přehrát
AmE
/'reɪdiənt/ Přehrát

adjective - producing light, shiny

 
redeem - vykoupit (relig.)
BrE
/rɪ'di:m/ Přehrát
AmE
/rɪ'di:m/ Přehrát

verb - to free (somebody) from sin and death (relig.)

 
saviour - spasitel
BrE
/'seɪvjə/ Přehrát
AmE
/'seɪvjər/ Přehrát

noun - a person/god who saves people from death or sin; in Christian religion it is the Christ

shepherd
shepherd - pastýř
BrE
/'ʃepəd/ Přehrát
AmE
/'ʃepərd/ Přehrát

noun - a person whose job it is to take care of sheep etc. in a field

 
sight - pohled, podívaná
BrE
/'saɪt/ Přehrát
AmE
/'saɪt/ Přehrát

noun - what you can see

 
silent - tichý, mlčenlivý
BrE
/'saɪlənt/ Přehrát
AmE
/'saɪlənt/ Přehrát

adjective - not speaking, not making any sounds; free from any kind of sound

 
stream - proudit
BrE
/'stri:m/ Přehrát
AmE
/'stri:m/ Přehrát

verb - to flow

 
tender - jemný, něžný
BrE
/'tendə/ Přehrát
AmE
/'tendər/ Přehrát

adjective - kind, gentle, loving

 
virgin - panna
BrE
/'vɜ:dʒɪn/ Přehrát
AmE
/'vɜ:rdʒɪn/ Přehrát

noun - a girl or a woman who has never had sexual intercourse

 
yon - onde (básn.)
BrE
/'jɒn/ Přehrát
AmE
/'jɑ:n/ Přehrát

adverb, literary - at a different place, not here

Přepis bublinkové nápovědy: