We Wish You a Merry Christmas

Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z anglické koledy



 
bring - přinést, přivést, přivézt, vzít (s sebou)
BrE
/'brɪŋ/ Přehrát
AmE
/'brɪŋ/ Přehrát

verb - to come somewhere with something or with somebody, to take something or somebody with you

fig
fig - fík
BrE
/'fɪg/ Přehrát
AmE
/'fɪg/ Přehrát

noun - a soft sweet fruit that grows in warm countries

Christmas
Christmas - Vánoce
BrE
/'krɪsməs/ Přehrát
AmE
/'krɪsməs/ Přehrát

noun - a holiday that is celebrated on and around the 25th of December, when people give each other presents etc.

 
kin - příbuzenstvo, příbuzní, blízká rodina
BrE
/'kɪn/ Přehrát
AmE
/'kɪn/ Přehrát

noun, formal - the people in your family

 
merry - radostný, veselý, šťastný
BrE
/'meri/ Přehrát
AmE
/'meri/ Přehrát

adjective - happy, full of laughter

 
pudding - dezert, zákusek, moučník
BrE
/'pʊdɪŋ/ Přehrát
AmE
/'pʊdɪŋ/ Přehrát

noun, British English - a sweet dish usually eaten after the main meal, a dessert

 
tidings - zvěst, zprávy, noviny
BrE
/'taɪdɪŋz/ Přehrát
AmE
/'taɪdɪŋz/ Přehrát

noun - news

 
wish - přát (někomu něco)
BrE
/'wɪʃ/ Přehrát
AmE
/'wɪʃ/ Přehrát

verb - to tell somebody that you want something good to happen to them, esp. at their birthday party etc.

Přepis bublinkové nápovědy: