Oh Come, All Ye Faithful

Vydáno dne 13.12.2006

Mírně netradiční verze tradiční vánoční koledy.Oh Come, All Ye Faithful

O come all ye faithful TTT *1
Joyful and triumphant TTT *2
O come ye, o come ye to Bethlehem TTT *3
Come and behold Him TTT *4
Born the King of Angels TTT *5
O come, let us adore Him TTT *6

Sing, choirs of angels, TTT *7
Sing in exultation, TTT *8
O Sing, all ye citizens of Heaven above TTT *9
Glory to God, TTT *10
glory in the highest TTT *11
O come, let us adore Him TTT *12

Yea, Lord, we greet thee! TTT *13
Born this happy morning, TTT *14
Jesus, to Thee be glory given TTT *15
Word of the Father, TTT *16
Now in flesh appearing: TTT *17
O come, let us adore Him TTT *18
Messiah the Lord TTT *19


Written in 18th century, origin uncertain.
Performed by LaVada Torzewski of Azimuth Music.


Okruhy slovní zásoby: Slovíčka z písní: Oh Come All Ye Faithful
Okruhy slovní zásoby: Christmas

Překlad:
  1. Ó, pojďte vy všichni věrní
  2. radostní a vítězní
  3. Ó, pojďte, ó pojďte do Betléma
  4. Pojďte a spatřete ho
  5. narozeného Krále andělů
  6. Ó, pojďte ho velebit
  7. Zpívejte, sbory andělů
  8. zpívejte radostně
  9. Ó, zpívejte, vy všichni obyvatelé nebes nad námi
  10. Sláva Bohu,
  11. Sláva ve výšinách
  12. Ó, pojďte ho velebit
  13. Ó, Pane, my tě vítáme
  14. narozený tohoto rána
  15. Ježíši, Tobě nechť je vzdána sláva
  16. Slovo Otce
  17. se nyní objevilo v těle
  18. Ó, pojďte ho velebit
  19. Spasitele, Pána.
Přepis bublinkové nápovědy: