A Christmas Postcard (přítomné časy)

Vydáno dne 16.12.2006

Do textu vánoční pohlednice doplníte přítomný prostý nebo průběhový čas.Přečtěte si text pohlednice a vyberte pro každé vynechané místo správný tvar slovesa v přítomném prostém či průběhovém čase.

Christmas postcardDear Jamie,

I ________________________________ (1) Christmas with my parents in New York again. It's wonderful. There are Christmas decorations everywhere. Every year we ________________________________ (2) in a hotel, but this year we ________________________________ (3) with my father's friends. I ________________________________ (4) to Christmas songs and ________________________________ (5) to you. The weather is fine. It's cold and it ________________________________ (6) here.Tonight we ________________________________ (7) to a Broadway show.You ________________________________ (8) that I ________________________________ (9) theaters! We ________________________________ (10) back home on the 3rd January. I ________________________________ (11) that you ________________________________ (12)  fine.

Love,

Jill

Možnosti:
  1. a) 'm spending
  2. b) spend
  1. a) 're staying
  2. b) stay
  1. a) 're staying
  2. b) stay
  1. a) 'm listening
  2. b) listen
  1. a) write
  2. b) writing
  1. a) 's often snowing
  2. b) often snows
  1. a) 're going
  2. b) go
  1. a) are knowing
  2. b) know
  1. a) 'm loving
  2. b) love
  1. a) 're flying
  2. b) fly
  1. a) 'm hoping
  2. b) hope
  1. a) are doing
  2. b) do
Správné odpovědi: 1) 'm spending , 2) stay , 3) 're staying , 4) 'm listening , 5) writing , 6) often snows , 7) 're going , 8) know , 9) love , 10) 're flying , 11) hope , 12) are doing
Přepis bublinkové nápovědy: