"Breathe You In" by Addison Road

Vydáno dne 29.12.2006

Zajímavá rocková píseň, do jejíhož textu budete mít za úkol doplnit chybějící slova.Listen to the song and complete each gap with one word.

Jak na to?
Chete-li doplnit co nejvíce správných slov, budete potřebovat následující:
  • Písničku si pusťte několikrát, některá místa klidně pětkrát za sebou.
  • Nesnažte se pouze rozumět tomu, co slyšíte, ale zamyslete se i nad tím, co je v textu předtím a potom. Sami byste měli přijít na to, že v textu je vynechané např. podstatné jméno, či sloveso.
  • Mějte na paměti základní gramatická pravidla (některé slovesné tvary mohou znít podobně - zamyslete se tedy nad tím, jaký konkrétní tvar se hodí právě na toto místo v textu).
  • Nevzdávejte to předčasně.

Breathe You In

Addison RoadNahrávku můžete spustit zde:I will breathe you in,
and ___________________________(1) my breath for as long
as it takes to ___________________________(2) your love.
Addison RoadI feel your arms
___________________________(3) around my heart,
and pulling at my ___________________________(4) .
I'll take your love.
I'll take your love.

I feel you so I breathe you in.
I can see you so I breathe it in.

I want to ___________________________(5) out loud.
Push the ___________________________(6) out from my lungs.
Can you ___________________________(7) my song,
can you feel my song?
___________________________(8) around your heart?
Pulled my ___________________________(9) apart.
I'll take your love.
I'll take your love.

I feel you so I breathe you in.
I can see you so I breathe it in.

Written and performed by Addison Road. Used with permission.
Visit their website at www.addisonroad.com.


Správné odpovědi: 1) hold ; 2) feel ; 3) wrapped ; 4) chest ; 5) scream ; 6) air ; 7) hear ; 8) wrapped ; 9) world
Přepis bublinkové nápovědy: