"Breathe You In" by Addison Road

Vydáno dne 29.12.2006

Zajímavá rocková píseň, do jejíhož textu budete mít za úkol doplnit chybějící slova.Listen to the song and complete each gap with one word.

Jak na to?
Chcete-li doplnit co nejvíce správných slov, budete potřebovat následující:

Breathe You In

Addison Road

I will breathe you in,
and ___________________________(1) my breath for as long
as it takes to ___________________________(2) your love.
I feel your arms
___________________________(3) around my heart,
and pulling at my ___________________________(4) .
I'll take your love.
I'll take your love.

I feel you so I breathe you in.
I can see you so I breathe it in.

I want to ___________________________(5) out loud.
Push the ___________________________(6) out from my lungs.
Can you ___________________________(7) my song,
can you feel my song?
___________________________(8) around your heart?
Pulled my ___________________________(9) apart.
I'll take your love.
I'll take your love.

I feel you so I breathe you in.
I can see you so I breathe it in.

Written and performed by Addison Road. Used with permission.
Visit their website at www.addisonroad.com.


Správné odpovědi: 1) hold ; 2) feel ; 3) wrapped ; 4) chest ; 5) scream ; 6) air ; 7) hear ; 8) wrapped ; 9) world
Přepis bublinkové nápovědy: