Minulý prostý a průběhový čas

Vydáno dne 03.01.2007

Doplňování správného času (minulého prostého nebo průběhového) do vět.1. As soon as the plane ________________________________ (1) , everybody ________________________________ (2) out of their seats.

2. When I ________________________________ (3) home, the kids ________________________________ (4) .

3. Jim ________________________________ (5) by while you ________________________________ (6) .

4. I ________________________________ (7) in the rain for half an hour but the bus ________________________________ (8) ! I was so mad.

5. She ________________________________ (9) that I ________________________________ (10) the singer personally.

6. Yesterday, I ________________________________ (11) along the road when I ________________________________ (12) a loud noise. I ________________________________ (13) and ________________________________ (14) that a lot of smoke ________________________________ (15) from the back of the car.

7. We went to dinner last night and, as we ________________________________ (16) , somebody ________________________________ (17) my wallet.

8. I ________________________________ (18) Tina when I ________________________________ (19) the dog this morning. She was surprised to see me.

9. Mitch ________________________________ (20) angry when I ________________________________ (21) him the truth.

10. It was a beautiful day. The sun ________________________________ (22) and the birds  ________________________________ (23) .

Možnosti:
  1. a) landed
  2. b) was landing
  1. a) jumped
  2. b) was jumping
  1. a) arrived
  2. b) was arriving
  1. a) slept
  2. b) were sleeping
  1. a) stopped
  2. b) was stopping
  1. a) shopped
  2. b) were shopping
  1. a) stood
  2. b) was standing
  1. a) never came
  2. b) was never coming
  1. a) didn't believe
  2. b) wasn't believing
  1. a) knew
  2. b) was knowing
  1. a) drove
  2. b) was driving
  1. a) suddenly heard
  2. b) was suddenly hearing
  1. a) stopped
  2. b) was stopping
  1. a) saw
  2. b) was seeing
  1. a) came
  2. b) was coming
  1. a) chatted
  2. b) were chatting
  1. a) stole
  2. b) was stealing
  1. a) met
  2. b) was meeting
  1. a) walked
  2. b) was walking
  1. a) was
  2. b) was being
  1. a) told
  2. b) was telling
  1. a) shone
  2. b) was shining
  1. a) sang
  2. b) were singing
Správné odpovědi: 1) landed , 2) jumped , 3) arrived , 4) were sleeping , 5) stopped , 6) were shopping , 7) was standing , 8) never came , 9) didn't believe , 10) knew , 11) was driving , 12) suddenly heard , 13) stopped , 14) saw , 15) was coming , 16) were chatting , 17) stole , 18) met , 19) was walking , 20) was , 21) told , 22) was shining , 23) were singing
Po vyhodnocení si přečtěte vysvětlení svých odpovědí tak, že ukazatelem myši přejedete přes barevnou ikonku vedle každé odpovědi.

Podrobné vysvětlení této gramatiky naleznete zde:
Minulý průběhový čas
Přepis bublinkové nápovědy: