Escape from Earth - Kiss in a Cup

Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně skupiny Escape from Earth 
awake - vzhůru, probuzený
BrE
/ə'weɪk/ Přehrát
AmE
/ə'weɪk/ Přehrát

adjective - not asleep any more

 
blame - vina
BrE
/'bleɪm/ Přehrát
AmE
/'bleɪm/ Přehrát

noun - responsibility for something bad

cup
cup - šálek, hrníček
BrE
/'kʌp/ Přehrát
AmE
/'kʌp/ Přehrát

noun - a small dish, we usually drink tea or coffee out of it

 
deny - popřít, popírat
BrE
/dɪ'naɪ/ Přehrát
AmE
/dɪ'naɪ/ Přehrát

verb - to say that something is not true

 
face - čelit, postavit se (čemu)
BrE
/'feɪs/ Přehrát
AmE
/'feɪs/ Přehrát

verb - not to be afraid to deal with something difficult, dangerous or unpleasant

 
fill - naplnit, plnit
BrE
/'fɪl/ Přehrát
AmE
/'fɪl/ Přehrát

verb - to put in as much as possible, to make something full, to become full

 
fix - spravit, opravit, napravit
BrE
/'fɪks/ Přehrát
AmE
/'fɪks/ Přehrát

verb - to mend, to repair, to make sth. functional again

 
heal - vyléčit, léčit
BrE
/'hi:l/ Přehrát
AmE
/'hi:l/ Přehrát

verb - to make somebody become healthy again, to become healthy again

 
lie - lež
BrE
/'laɪ/ Přehrát
AmE
/'laɪ/ Přehrát

noun - something said that is not true

 
same - stejný, tentýž, týž
BrE
/'seɪm/ Přehrát
AmE
/'seɪm/ Přehrát

adjective - exactly like something else, not different

shadow
shadow - stín (člověka apod.)
BrE
/'ʃædəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃædoʊ/ Přehrát

noun - a dark shape that is made by an object or person etc. when it blocks out light

space
space - prostor, místo
BrE
/'speɪs/ Přehrát
AmE
/'speɪs/ Přehrát

noun - room, empty place

 
strong - silný
BrE
/'strɒŋ/ Přehrát
AmE
/'strɔ:ŋ/ Přehrát

adjective - powerful, able to lift heavy things

 
trace - známka, stopa
BrE
/'treɪs/ Přehrát
AmE
/'treɪs/ Přehrát

noun - a mark left by something or somebody

 
truth - pravda
BrE
/'tru:θ/ Přehrát
AmE
/'tru:θ/ Přehrát

noun - true facts or information

 
within - v, ve, uvnitř, v rámci
BrE
/'wɪðɪn/ Přehrát
AmE
Přehrát

preposition - in, inside of, between the boundaries

Přepis bublinkové nápovědy: