Test: A Kiss in a Cup (jevy obsažené v textu písně)

Vydáno dne 07.01.2007

Test zaměřený na gramatické a lexikální jevy obsažené v písni skupiny Escape from Earth ‚A Kiss in a Cup‘.Test: A Kiss in a Cup

Tento test zkoumá, do jaké míry jste pochopili (či si zapamatovali) gramatické a lexikální zvláštnosti, o kterých jsme psali v článku Study Page: A Kiss in a Cup.
 1. You look so ________. Are you brothers?

  1. alike
  2. alone
  3. apart
  4. awake
 2. The wallet was here on the table just a moment ago. Where ________ gone?

  1. did it
  2. has it
  3. is it
  4. was it
 3. I needed something to ________ my pain so I started drinking.

  1. deny
  2. empty
  3. fix
  4. kill
 4. They showed me a picture of ________ baby and asked if I knew who she was.

  1. a sleepful
  2. a sleeping
  3. a slept
  4. an asleep
 5. We'll wait until you ________.

  1. don't return
  2. return
  3. will return
  4. won't return
 6. He woke up in the ________ of the night, soaked in sweat.

  1. dark
  2. dead
  3. deep
  4. high
 7. I used ________ here. We moved away when I was 15.

  1. living
  2. the living
  3. to live
  4. to living
 8. Some people would say the bottle is half ________, others would say it's half empty.

  1. fell
  2. fill
  3. full
  4. fulled
 9. She usually ________ about her age.

  1. laid
  2. lain
  3. lay
  4. lied
 10. I wish I ________ closer to my office. I hate walking all the way across town every morning.

  1. can live
  2. live
  3. lived
  4. would live
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) d, 4) b, 5) b, 6) b, 7) c, 8) c, 9) d, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: